Bug 444 - błędy w menu Nvu - megabug ;-)
Summary: błędy w menu Nvu - megabug ;-)
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-24 20:54 CET by wadimd
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (zawiera też zmiany z patcha z błędu 443) (5.03 KB, patch)
2005-03-25 19:18 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Poprawiony patch (poprzedni miał niechcący http://nvu.pl - patrz błąd 443) (5.02 KB, patch)
2005-03-25 19:56 CET, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description wadimd 2005-03-24 20:54:26 CET
Widok > Pokaż/Ukryj > Dostosuj > Pasek Zadań - raczej "Pasek narzędzi"

Widok > Kodowanie znaków > Więcej > Unicode nieprzetłtumaczone ma być "unikod"

Wstaw > Odnośnik > Więcej właściwości (P) - (litera skrótu)

Wstaw > Inteligente obiekty > Przycisk stworzone w nvu (za dużo apostrofów -
może dac cudzysłowy?)

Format > Czcionka > stała/zmienna szerokość - może dać "O stałej szerokości"

Format > Styl pisma > Wyróżnienie(A)  - litera skrótu  ;-)

Pomoc > Strona www Nvu zamienić na "Strona domowa Nvu"

Pomoc > Podpowiedź dnia zamienić na "Porada dnia"
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-03-25 15:04:18 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)

> Widok > Kodowanie znaków > Więcej > Unicode nieprzetłtumaczone ma być "unikod"

Proponowałbym zostawić oryginalną nazwę. Słowo "unicode" jest Polsce dużo
powszechniej używane niż "unikod".
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 15:20:22 CET
W Firefoksie mamy Unicode, w Thunderbirdzie Unikod. Ta niespójność to chyba błąd?
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 18:51:27 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> Widok > Pokaż/Ukryj > Dostosuj > Pasek Zadań - raczej "Pasek narzędzi"
Zrobione.

> Widok > Kodowanie znaków > Więcej > Unicode nieprzetłtumaczone ma być "unikod"
Zostawiłem Unicode.

> Wstaw > Odnośnik > Więcej właściwości (P) - (litera skrótu)
Zrobione.

> Wstaw > Inteligente obiekty > Przycisk stworzone w nvu (za dużo apostrofów -
> może dac cudzysłowy?)
Zrobiłem: Przycisk: Stworzone w Nvu


> Format > Czcionka > stała/zmienna szerokość - może dać "O stałej szerokości"
Zostawiłem tak, jak jest teraz.

> Format > Styl pisma > Wyróżnienie(A)  - litera skrótu  ;-)
Zrobione.

> Pomoc > Strona www Nvu zamienić na "Strona domowa Nvu"
Zrobione. 

> Pomoc > Podpowiedź dnia zamienić na "Porada dnia"
Zrobione.

Patch będzie później.
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 19:18:34 CET
Created attachment 372 [details]
Patch (zawiera też zmiany z patcha z błędu 443)

Patch wprowadzający zmiany opisane powyżej.
Zawiera też zmiany z patcha z błędu 443 (załącznik 371) -- zrobię
wspólny commit.
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 19:56:48 CET
Created attachment 373 [details]
Poprawiony patch (poprzedni miał niechcący http://nvu.pl - patrz błąd 443)
Comment 6 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 20:36:42 CET
fixed in svn.
Comment 7 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 23:45:44 CET
Comment on attachment 373 [details]
Poprawiony patch (poprzedni miał niechcący http://nvu.pl - patrz błąd 443)

>-<!ENTITY tipofthedayMenu.label    "Podpowiedź dnia">
>+<!ENTITY tipofthedayMenu.label    "Porada dnia">
> <!ENTITY tipofthedaymenu.accesskey "d">

Poprawiłem w svn ten accesskey na "r"
Comment 8 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 23:47:37 CET
> Poprawiłem w svn ten accesskey na "r"

Nie, to jednak bez sensu. Zagapiłem się. Więc jednak nie poprawiłem. "d" jest
równie dobra, a nawet lepsze. Wybaczcie spam.

Comment 9 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:49 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 10 Hubert Gajewski 2009-01-01 11:38:50 CET
Verified - wersja 1.0 (20050624)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.