Bug 445 - tłumaczenie w oknach dialogowych - megabug
Summary: tłumaczenie w oknach dialogowych - megabug
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on:
Blocks: 393 kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-24 21:16 CET by wadimd
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (15.03 KB, patch)
2005-03-28 20:33 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Drugi megapatch (16.14 KB, patch)
2005-03-29 00:53 CEST, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description wadimd 2005-03-24 21:16:24 CET
Wstaw > Kotwicę 
- ogólnie tłumaczenie okna - użycie słowa uchwyt - może jednak trzeba używać
tego "Kotwica" konsekwentnie ?
-------------
Plik > Nowy 
- tytuł okna
- "stwórz nowy" imho lpeij brzmi "utwórz nowy"
- etykieta comboboxa "W którym oknie otworzyć" zamienić na "Otwórz nowy
dokument w" )
-------------
Zaawansowany edytor właściwości 
- Styl w tekście - powinno być "Styl w znaczniku" albo styl osadzony w znaczniku
-------------
Wstaw > Znaki i symbole 
- wielkość liter po myślniku (chyba powinny być małe)
-------------
Wstaw > Spis treści > Wstaw 
- checkbox "Ustaw spis treści w trybie tylko do odczytu" - przeformułować jakoś :/
-------------
Główne okno 
- nazwa panelu u dołu "Pokaż znaczniki" na "znaczniki" (inne panele są nazwane
rzeczownikami to czemu też nie ten)
-------------
Opublikuj stronę > zakładka opublikuj
- dołącz obrazki i inne pliki (opcje są nic nie mówiące - na razie nie mam
pomysłu na to)
-------------
Format > Kolory strony i tło 
- tytuł okna dać taki jak w menu
- radiobutton - niepotrzebne duże litery w nawiasie (Nie wstawiaj własnych)
-------------
Tabele > Wstaw tabelę: 
- Panel "Dokładnie" : musimy zrobić konsekwentnie - albo 
"liczba wierszy/liczba kolumn" albo samo "wiersze/kolumny"
- Panel "Dokładnie" : etykieta 
"obramowanie" raczej: "szerokość obramowania (pikseli)"
- Panel "Komórka": Łamanie tekstu - sformułować jakoś inaczej (nie mam pomysłu)
-------------					  
okno Właściwości tabeli : 
- Panel "Tabela", fragment "Położenie tabeli", zawartość comboboksa : 
"do lewej" trzeba zmienić albo etykietę albo wartości w combo 
- Panel j.w. Kolor tła : gdy nie ma wybranego żadnego koloru mamy "Pozwól, aby
widoczny był kolor strony/tabeli" lepiej byłoby "Przezroczysty")
- Panel "Komórki" - tekst u dołu "Użyj pól wyboru..." nie za dużo przecinków?
-------------
Narzędzia > czyszczenie kodu 
- Ujednolicić tytuł z nazwą opcji menu, a może powinno być (O)czyść kod (strony)?
-------------
Narzędzia > edytor css 
- tytuł okna ujednolicić z menu(?) 

- nazwy przycisków: może np. dać "Dodaj zewnętrzny" albo "Nowa reguła" bo tak to
zupełnie nie wiedziałem co kliknąć... 

- przyciski JEST: Góra, Dół - MA BYC: W górę w Dół

- panel Ogólnie - tekst na dole dla arkusza zewnętrznego: bez Uwaga, Duża litera
w drugim zdaniu, i pozbyć się nawiasów;
Tytuł panelu jest nieprzetłumaczony - JEST" "Stylesheet" MA BYĆ: "Arkusz stylów"

- Panel Tekst: rodzina kroju pisma > czcionka (???) nie wiem jakie w końcu bły
ustalenia dot. czcionek; 
"Grubość/styl pisma"? - może "Grubość liter"?; 
"Rozmiar fontu"(?); "Underline" - nieprzetłumaczone; 

- Panel tło: scrollbar - jak się przesunie w lewo i wróci na prawo to napis z
"przezroczysty" robi się "transparent"; 
tytuł: wertykalnie i horyzontalnie (poziomo/pionowo) i czemu TYTUŁ? (przecież
chodzi o powtarzanie tła); 

- Panel "Obramowanie": JEST: Styl, Szerokość, MA BYC: Styl linii ; Szerokość
linii; 

- Panel Dźwięk : Mów > Wymowa (?) albo sposób mówienia(?); 
Drugi przycisk wyboru plików nie przetłumaczony > Choose file
-------------					
Okno Opcje: 
Ogólne : 
- JEST: "menu ostatnio edytowanych" MA BYĆ: "lista ostatnio edytowanych stron"
- tytuł obramowania skrócić > Zapisywanie i publikowanie stron (NOTSURE) 
- Wielkie litery w tytułach # ostatnich grup (Edycja Tabel, Edycja Stylów..., 
Menedżer Stron)
- Menedżer Stron > Otwieranie stron (?)
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 20:33:02 CEST
Moje uwagi:

> -------------
> Opublikuj stronę > zakładka opublikuj
> - dołącz obrazki i inne pliki (opcje są nic nie mówiące - na razie nie mam
> pomysłu na to)

Dla mnie jest to OK. Na razie nie poprawiam.

> -------------
> Tabele > Wstaw tabelę: 
> (...)
> - Panel "Komórka": Łamanie tekstu - sformułować jakoś inaczej (nie mam pomysłu)

Dla mnie ok.

Edytor CSS na razie zostawiam w spokoju, muszę nad nim jeszcze posiedzieć. Błędy
zauważone przez nikdo przenoszę do błędu 471.

Resztę poprawiłem. Zaraz dołączę patch. Nikdo, przejrzałbyś go?
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 20:33:53 CEST
Created attachment 401 [details]
Patch
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-29 00:17:41 CEST
Comment on attachment 401 [details]
Patch

Żebym nie zapomniał, co poprawić. Patch z załącznika 401 zmieni się.


>+<!ENTITY newTab.label "nowym panelu">
>+<!ENTITY editNewWindow.label "nowym oknie">
ma być "nowej karcie"

>-<!ENTITY siteManager.label     "Menedżer Stron">
>-<!ENTITY openInNewTab.label    "Zawsze otwieraj dokument w nowym panelu">
>+<!ENTITY siteManager.label     "Otwieranie tron">
>+<!ENTITY openInNewTab.label    "Zawsze otwieraj dokument w nowej karcie">
Zjadłem "s".
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-29 00:53:36 CEST
Created attachment 403 [details]
Drugi megapatch

Skomentuje siebie, bo trochę za szybko myślałem:

Napisałem:
>>+<!ENTITY newTab.label "nowym panelu">
>>+<!ENTITY editNewWindow.label "nowym oknie">
>ma być "nowej karcie"

No więc nie tak. Na razie zostają panele. W błędzie 472 jest patch, który
zamienia jest na karty, ale on sobie tam czeka. 


>>-<!ENTITY siteManager.label	    "Menedżer Stron">
>>-<!ENTITY openInNewTab.label    "Zawsze otwieraj dokument w nowym
panelu">
>>+<!ENTITY siteManager.label	    "Otwieranie tron">
>>+<!ENTITY openInNewTab.label    "Zawsze otwieraj dokument w nowej
karcie">
>Zjadłem "s".
Poprawiłem to "s", oraz wróciłem do paneli (wyjesnienie j/w).
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 20:41:34 CEST
Comment on attachment 403 [details]
Drugi megapatch

patch wlaczony
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 21:40:21 CEST
fixed
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:51 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-01 11:20:23 CET
Dwie rzeczy są do poprawienia:

<!ENTITY enter.label "Wprowadź lokację strony WWW (URL), pliku lub zasobu, który chcesz otworzyć:" >

"lokację"? Używamy określenia "adres (strony)"


<!ENTITY numColumnsEditField.label "Liczba kolumny:" >

Powinno być "Liczba kolumn:"

Reszta jest raczej OK.

-> REOPEN

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.