Bug 446 - tłumaczenie tooltipów w paskach narzędzi
Summary: tłumaczenie tooltipów w paskach narzędzi
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 blokujący
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-24 21:20 CET by wadimd
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
patch (2.50 KB, patch)
2005-03-26 01:00 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description wadimd 2005-03-24 21:20:26 CET
Nowy: "Utwórz nową stronę Nvu" (po co tam to nvu???)

Otwórz: "Otwórz lokalny plik" > "Otwórz plik"

Zapisz: "Zapisz plik na lokalnym dysku" > "Zapisz stronę"

Publikuj: "Publikuj na zdalny serwer" - jakoś opacznie może "... na zdalnym
serwerze" ?

Pisownia: "Sprawdź pisownię zaznaczenia" - też nie teges lepiej by było "... w
zaznaczonym tekście..."

Numerowanie/Punktowanie: "Zastosuj albo usuń styl..." - jakoś inaczej:
"Włącz/wyłącz numerowanie/punktowanie" ?

Wcięcie tekstu: jest: "przesuń w prawo/lewo" lepiej byłoby: "Zwiększ/Zmniejsz
wcięcie"

Wykrzykniki: nieprzetłumaczone (emphasize)

Strzały (nie wiem do czego służą): Przyklej do lewej/prawej ścianki - może
"strony" zamiast "ścianki" ?
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 01:00:14 CET
Created attachment 382 [details]
patch
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 01:03:42 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> Nowy: "Utwórz nową stronę Nvu" (po co tam to nvu???)
Poprawione.

> Otwórz: "Otwórz lokalny plik" > "Otwórz plik"
Poprawione.

> Zapisz: "Zapisz plik na lokalnym dysku" > "Zapisz stronę"
Poprawione.

> Publikuj: "Publikuj na zdalny serwer" - jakoś opacznie może "... na zdalnym
> serwerze" ?
Ja tam widzę "Prześlij na zdalny serwer" co wydaje mi się byc OK. Zostawiam.

> Pisownia: "Sprawdź pisownię zaznaczenia" - też nie teges lepiej by było "... w
> zaznaczonym tekście..."
Poprawione na "Sprawdź pisownię w zaznaczonym tekście lub na całej stronie"

> Numerowanie/Punktowanie: "Zastosuj albo usuń styl..." - jakoś inaczej:
> "Włącz/wyłącz numerowanie/punktowanie" ?
Poprawione.

> Wcięcie tekstu: jest: "przesuń w prawo/lewo" lepiej byłoby: "Zwiększ/Zmniejsz
> wcięcie"
Poprawione.

> Wykrzykniki: nieprzetłumaczone (emphasize)
Poprawione kiedyś przy okazji.
> Strzały (nie wiem do czego służą): Przyklej do lewej/prawej ścianki - może
> "strony" zamiast "ścianki" ?
Poprawione kiedyś przy okazji (-> Przyklej do lewej/prawej krawędzi)
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 01:08:23 CET
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:52 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-01 11:26:25 CET
Verified - KompoZer wersja 0.7.10 (20080314)
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2010-05-17 14:48:16 CEST
krowujacy -> normalny (filtruj po: massmail )
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2010-05-18 12:27:11 CEST
ponowna zmiana, przywracam wage "blokujacy" (filtrowac po slowie: mass-o-mail)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.