Bug 447 - Minibłędy w stopce powiadomienia e-mail Bugzilli
Summary: Minibłędy w stopce powiadomienia e-mail Bugzilli
Status: RESOLVED WORKSFORME
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Roman Pszonka
URL:
Depends on:
Blocks: 216
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-24 21:27 CET by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Staś Małolepszy :stas 2005-03-24 21:27:45 CET
JEST:
------- Otrzymałeś tą wiadomośc ponieważ: -------
Jesteś przpypisany do tego błedu, lub obserwujesz osobę przypisaną do tego błedu.

WINNO BYĆ:
------- Otrzymałeś tę wiadomość ponieważ: -------
Jesteś przypisany do tego błędu, lub obserwujesz osobę przypisaną do tego błędu.
Comment 1 Pawel Chmielowski 2005-03-24 22:36:19 CET
Poprawione w r38.
Comment 2 Roman Pszonka 2005-03-25 11:44:22 CET
dodatkowo jest: "Zgłosiłeś ten błąd, lub obserwujesz osobę która go zgłasiła."
zamiast "zgłasiła" powinno być "zgłosiła"

poza tym wciąż zostało "------- Otrzymałeś tą wiadomośc ponieważ: -------"
zamiast "wiadomośc" powinno być "wiadomość"

generalnie przydałoby się też pozbyć wszelkich -łeś, -łaś jeśli tylko da się to
zrobić w prosty sposób
Comment 3 Pawel Chmielowski 2005-03-25 20:53:30 CET
Poprawilem literowki w r40. Jakis szczegolny powod ku temu "generalnie
przydałoby się też pozbyć wszelkich -łeś, -łaś jeśli tylko da się to" ?
Comment 4 Roman Pszonka 2005-03-28 23:26:08 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> Jakis szczegolny powod ku temu "generalnie
> przydałoby się też pozbyć wszelkich -łeś, -łaś jeśli tylko da się to" ?

Tak, nie jest to poprawne. Należałoby pisać obie formy, czyli np. napisałeś/łaś.
Dlatego najlepiej przeformułować zdania tak, aby było "bezrodzajowo".
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-11-24 13:28:08 CET
Tak było w 3.0.x:
------- Wiadomość została wysłana ponieważ: -------

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.