Bug 449 - Zły acceskey? [ @ /global/config.dtd ]
Summary: Zły acceskey? [ @ /global/config.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-24 22:26 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (469 bytes, patch)
2005-03-25 22:11 CET, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-24 22:26:36 CET
"U" do "Wyczyść filtr"?

<!ENTITY showAll.label "Wyczyść filtr" >
<!ENTITY showAll.accesskey "U" >
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 22:11:57 CET
Created attachment 374 [details]
Patch

Kiedyś to było "Usuń filtr", stąd ten accesskey. Zresztą ten sam błąd
jest w Firefoksie. Jak widzę, patch jeszcze nie wszedł do cvs:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=283384

Poprawione.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 22:12:29 CET
.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 00:06:15 CET
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:05:41 CEST
wersja 1.0PR (20050331)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:54 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.