Bug 451 - Nieprzetłumaczone "Hebrew Visual"
Summary: Nieprzetłumaczone "Hebrew Visual"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks: 486
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-25 13:12 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (715 bytes, patch)
2005-04-26 15:00 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-25 13:12:07 CET
Przy okazji sprawdzania plików z lokalizacji Nvu natknąłem się (katalog
/global/charsetTitles.properties) na coś takiego:

iso-8859-8.title=Hebrew Visual (ISO-8859-8)

"Hebrew Visual" jest też nieprzetłumaczone w Firefoksie i Thunderbirdzie. Skoro
"Hebrew Logical" jest określone w programach Mozilli jako "Hebrew", a w polskiej
wersji "Hebrajski" - nie widzę powodu, dla którego 
"Hebrew Visual" miałoby być nieprzetłumaczone.

Moja propozycja tłumaczenia tego kodowania:
Hebrajski Visual (ISO-8859-8)
ewentualnie:
Hebrajski Wizualny (ISO-8859-8)
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-26 14:59:04 CEST
Moje.
Comment 2 Marek Stępień 2005-04-26 15:00:52 CEST
Created attachment 435 [details]
Patch (trunk)
Comment 3 Marek Stępień 2005-04-26 15:02:31 CEST
"wizualny" z małej litery, tak samo jak "Chiński tradycyjny" itp.

Checking in charsetTitles.properties;
/l10n/l10n/pl/dom/chrome/charsetTitles.properties,v  <--  charsetTitles.properties
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
done

Comment 4 Marek Stępień 2005-04-26 15:03:50 CEST
fixed on trunk.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-04-27 12:28:49 CEST
Marku, nie wlaczaj prosze patchy nalezacych do toolkitu bez review ode mnie lub
nikdo.
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-07-07 23:57:22 CEST
verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b2) Gecko/20050706
Firefox/1.0+

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.