Bug 453 - Szyk zdania [ @ /global/filepicker.properties ]
Summary: Szyk zdania [ @ /global/filepicker.properties ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-25 14:48 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
patch (586 bytes, patch)
2005-03-25 23:35 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-25 14:48:29 CET
Plik: /global/filepicker.properties

JEST:
confirmFileReplacing=Plik %S ju\u017c istnieje. Czy zast\u0105pi\u0107 go?

MP:
confirmFileReplacing=Plik %S ju\u017c istnieje. Czy go zast\u0105pi\u0107?
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 22:22:13 CET
Mi bardziej pasuje "Plik index.html już istnieje. Czy zastąpić go?"
Ewentualnie: "Plik index.html już istnieje. Czy chcesz go zastąpić?"

Hubert, co myślisz o drugiej propozycji?

Comment 2 Hubert Gajewski 2005-03-25 22:39:56 CET
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Hubert, co myślisz o drugiej propozycji?

"Plik index.html już istnieje. Czy chcesz go zastąpić?" - lepsze niż oryginał i
lepsze niż moja propozycja :) Jestem na tak!



Comment 3 Hubert Gajewski 2005-03-25 22:42:50 CET
Albo jeszcze inaczej (bez słowa "czy"):
Plik %S ju\u017c istnieje. Zast\u0105pi\u0107 go?
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 23:35:05 CET
Created attachment 379 [details]
patch

Zdecydowałem się na "Czy chcesz go zastąpić?"
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 00:05:30 CET
Fixed in svn.
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:08:25 CEST
wersja 1.0PR (20050331)
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:56 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.