Bug 454 - Powinno być "\u0142" zamiast "ł" [ @ /global/plugins.properties ]
Summary: Powinno być "\u0142" zamiast "ł" [ @ /global/plugins.properties ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-25 15:29 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
patch (424 bytes, patch)
2005-03-25 22:26 CET, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-25 15:29:26 CET
Plik: /global/plugins.properties

JEST:
enabled_label=Wł\u0105czony

PB:
enabled_label=W\u0142\u0105czony
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 22:26:06 CET
Created attachment 375 [details]
patch
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 22:56:35 CET
.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 00:05:51 CET
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:09:31 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:32:58 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.