Bug 457 - 'Przekombinowany' tekst w pytaniu o zapis pliku
Summary: 'Przekombinowany' tekst w pytaniu o zapis pliku
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 blokujący
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-25 18:43 CET by wadimd
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
patch (792 bytes, patch)
2005-03-25 23:32 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Drugi patch (1.62 KB, patch)
2005-03-27 18:05 CEST, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description wadimd 2005-03-25 18:43:37 CET
Okno pytania o zapis pliku przed zamknięciem Nvu:
JEST:
Czy zapisać zmiany w pliku 'Bez tytułu' przed zamknięciem?

Moim zdaniem wystarczyłoby:
Czy zapisać zmiany w pliku 'Bez tytułu'?

Sprawdziłem w kilku programach pod windą i wszędzie jest 2. wersja.
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 23:32:51 CET
Created attachment 378 [details]
patch

Przyznam, że nie mam zdania na ten temat. Oba wydają mi się równie dobre.
Niemniej, przygotowałem patch.

Argument o innych programach jest dla mnie dość przekonywający.
Gandalf, co myślisz?
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-03-26 21:40:56 CET
a czy reason zawsze ma wartosc "przed zamknieciem"?
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 18:05:45 CEST
Created attachment 393 [details]
Drugi patch

Słuszna uwaga, dzięki Gandalf. Mamy tam:
BeforeClosing=przed zamknięciem
BeforePreview=przed przeglądaniem w Nawigatorze
BeforeValidate=przed weryfikacją poprawności dokumentu

więc nie możemy tego wywalić. Ewentualnie możemy zrobić puste
BeforeClosing, ale nie wiem, czy nie będzie jakichs problemów ze spacjami..
(po %reason% jest jeszcze pytajnik).

Więc właściwie wontfix, ale przygotowałem patcha z innymi zmianami:
-BeforePreview=przed przeglądaniem w Nawigatorze
-BeforeValidate=przed weryfikacją poprawności dokumentu
+BeforePreview=przed otwarciem go w przeglądarce
+BeforeValidate=przed sprawdzeniem poprawności kodu

oraz analogiczna zmiana w editorOverlay.dtd:
-<!ENTITY validateCmd.label "Weryfikuj poprawność kodu" >
+<!ENTITY validateCmd.label "Sprawdź poprawność kodu" >

plus dodatkowa kosmetyka, błąd zauważony linijke niżej
-<!ENTITY checkLinksCmd.label "Sprawdź odnośnik" >
+<!ENTITY checkLinksCmd.label "Sprawdź odnośniki" >


(BOM na pliterki zamieniłem tylko w komentarzu)
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 18:08:18 CEST
(zmiana statusu na assigned, wybaczcie spam)
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 00:58:16 CEST
Fixed in svn.
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:02 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-01 10:54:16 CET
Verified - KompoZer wersja 0.7.10 (20080314)
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2010-05-17 14:48:35 CEST
krowujacy -> normalny (filtruj po: massmail )
Comment 9 Zbigniew Braniecki 2010-05-18 12:27:42 CEST
ponowna zmiana, przywracam wage "blokujacy" (filtrowac po slowie: mass-o-mail)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.