Bug 458 - Zbędne dwukropki [ @ /global/history/history.properties ]
Summary: Zbędne dwukropki [ @ /global/history/history.properties ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-25 23:01 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
javascript: i data: w cudzysłowie (598 bytes, patch)
2005-03-27 16:18 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
dodane "ani z Sidebaru" (613 bytes, patch)
2005-03-28 00:47 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
dodane "ani z Sidebaru" (tym razem naprawdę) (613 bytes, patch)
2005-03-28 00:48 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-25 23:01:28 CET
Plik: /global/history/history.properties

JEST:
load-js-data-url-error=Z przyczyn bezpiecze\u0144stwa, odno\u015bniki
javascript: lub data: nie mog\u0105 by\u0107 otwarte z okna historii.

PB:
load-js-data-url-error=Z przyczyn bezpiecze\u0144stwa, odno\u015bniki javascript
lub data nie mog\u0105 by\u0107 otwarte z okna historii.

(zbędne dwukropki, w oryginale ich nie ma)
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-25 23:51:29 CET
Bo w oryginale nie musi ich być. Tj. są po angielsku wstawione tam rzeczowniki,
które pełnią funkcje przypiotników. W polskim tak się nie da, stąd te dwukropki,
które bezpośrednio odnoszą się do wyglądu odnośników.

Dobry pomysł czy zły pomysł?
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-03-26 08:44:45 CET
Nie bardzo rozumiem jaką funkcję pełnią w tym zdaniu te dwukropki.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 10:44:42 CET
load-js-data-url-error=For security reasons, javascript or data urls cannot be
loaded from the history window or sidebar.

Słowa "javascript" i "data" występują tutaj w funkcji przymiotników:
"javascriptowe i danowe (związane z danymi)". Tak oczywiście nie napiszę, stąd
"odnośniki javascript: i data:". Dwukropki wstawiłem po to, by było od razu
widać o co chodzi. Że to jest coś takiego jak <a href="javascript:cośtam">.

Wydało mi się, że dwukropki ułatwią zrozumienie tego tekstu.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-03-26 12:24:05 CET
(W odpowiedzi na komentarz #3) 
> Słowa "javascript" i "data" występują tutaj w funkcji przymiotników:
> "javascriptowe i danowe (związane z danymi)". Tak oczywiście nie napiszę, stąd
> "odnośniki javascript: i data:". Dwukropki wstawiłem po to, by było od razu
> widać o co chodzi. Że to jest coś takiego jak <a href="javascript:cośtam">.

A, o to chodziło :)
 
> Wydało mi się, że dwukropki ułatwią zrozumienie tego tekstu.

Mi  niestety utrudniły. Zastanawiamłem jak przeczytać to zdanie, żeby wyciągnąć
z niego właściwy sens. Ale może tylko ja tak mam ;)
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 16:18:39 CEST
Created attachment 392 [details]
javascript: i data: w cudzysłowie

Patch, w którym proponuję takie rozwiązanie:
Z przyczyn bezpieczeństwa, odnośniki "javascript:" lub "data:" nie mogą być
otwierane z okna historii.

(dodatkowa zmiana: nie mogą byc otwarte -> nie mogą być otwierane; a może
jeszcze inaczej zrobić: nie mogą zostać otwarte?)

Hubert: Jeśli utrudniły, to znaczy, że prawdopodobnie pomyliłem się z tym
ułatwianiem. :-) Natomiast wciąż nie podoba mi się zostawienie gołych
słów javascript i data. Co powiesz na tę propozycję?
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-03-28 00:30:39 CEST
Też pomyśłałem o tych cudzysłowach - tak na pewno jest lepiej niż do tej pory.
Może nie idealnie, no ale to takie głupie zdanie ;)

Jeszcze jedno. Zerknąłem na oryginał. Tam jest jeszcze mowa o sidebarze:

load-js-data-url-error=For security reasons, javascript or data urls cannot be
loaded from the history window or sidebar.
Comment 7 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 00:47:02 CEST
Created attachment 399 [details]
dodane "ani z Sidebaru"
Comment 8 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 00:48:23 CEST
Created attachment 400 [details]
dodane "ani z Sidebaru" (tym razem naprawdę)
Comment 9 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 00:58:24 CEST
Fixed in svn.
Comment 10 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:14:21 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 11 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:03 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.