Bug 461 - Dosowe znaki końca linii w plikach
Summary: Dosowe znaki końca linii w plikach
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-26 09:23 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-01 10:15 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (510 bytes, patch)
2005-03-26 11:20 CET, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-26 09:23:53 CET
W katalogach /necko i /passwordmgr zauważyłem dosowe znaki końca linii w plikach.
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 11:20:28 CET
Created attachment 384 [details]
Patch

Znalazłem tylko jeden plik: passwordmgr/passwordmgr.properties
Patch wygląda trochę dziwnie. Zreszta nie wiem, czy go commitować, bo być
może poradzimy sobie z tymi znakami końca linii od strony svn.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 11:50:28 CET
Comment on attachment 384 [details]
Patch

Gandalf, co z tym zrobić?
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 13:30:53 CET
.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-03-26 22:03:10 CET
Comment on attachment 384 [details]
Patch

wole miec w SVN uniksowe. Pisalem juz o tym ;)
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 15:37:26 CEST
Fixed in svn.
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:07 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-01 10:15:00 CET
Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.