Bug 463 - Jest "Firefoksa" zamiast "programu &brandShortName;" [ @ /mozapps/profile/createProfileWizard.dtd ]
Summary: Jest "Firefoksa" zamiast "programu &brandShortName;" [ @ /mozapps/profile/cre...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-26 12:50 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
-> programu &brandShortName; (1.43 KB, patch)
2005-03-26 14:14 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-26 12:50:52 CET
Plik: /mozapps/createProfileWizard.dtd

JEST:
<!ENTITY profileCreationExplanation_3.text  "Jeżeli jesteś jedyną osobą
korzystającą z tej kopii Firefoksa musisz posiadać przynajmniej jeden profil.
Jeśli chcesz, możesz stworzyć kilka profili dla siebie samego, aby trzymać w
nich różne zestawy ustawień i preferencji. Na przykład, możesz chcieć posiadać
osobne profile służbowy i prywatny.">

MP:
<!ENTITY profileCreationExplanation_3.text  "Jeżeli jesteś jedyną osobą
korzystającą z tej kopii programu &brandShortName; musisz posiadać przynajmniej
jeden profil. Jeśli chcesz, możesz stworzyć kilka profili dla siebie samego, aby
trzymać w nich różne zestawy ustawień i preferencji. Na przykład, możesz chcieć
posiadać osobne profile służbowy i prywatny.">
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-03-26 12:52:26 CET
Podałem złą ścieżkę do pliku.
PB: /mozapps/profile/createProfileWizard.dtd
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 14:14:49 CET
Created attachment 388 [details]
-> programu &brandShortName;
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 14:30:55 CET
.
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 15:37:34 CEST
Fixed in svn.
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:19:00 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:08 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.