Bug 464 - Jest "Firefoksa" zamiast "program &brandShortName;" [ @ /mozapps/profile/profileSelection.dtd ]
Summary: Jest "Firefoksa" zamiast "program &brandShortName;" [ @ /mozapps/profile/prof...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-26 12:55 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Uruchom Firefoksa -> Uruchom program &brandShortName; (612 bytes, patch)
2005-03-26 14:15 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-26 12:55:42 CET
Plik: /mozapps/profile/profileSelection.dtd 

JEST:
<!ENTITY      start.label      "Uruchom Firefoksa">

MP:
<!ENTITY      start.label      "Uruchom program &brandShortName;">
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 14:15:30 CET
Created attachment 389 [details]
Uruchom Firefoksa -> Uruchom program &brandShortName;

A może tylko "Uruchom program"? Do rozpatrzenia w błędzie 466. Na razie
zrobiłem "Uruchom program &brandShortName;".
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 14:31:05 CET
.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 15:37:17 CEST
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:09 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.