Bug 466 - Nazwy produktów wpisane na sztywno w katalogach toolkit/ i security/
Summary: Nazwy produktów wpisane na sztywno w katalogach toolkit/ i security/
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-26 13:46 CET by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Gdzie można znaleźć "Firefoksa" w katalogu toolkit/ (2.99 KB, text/plain)
2005-03-26 13:48 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
Gdzie można znaleźć "Mozillę" w katalogu toolkit/ (1.03 KB, text/plain)
2005-03-26 13:54 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 13:46:51 CET
Należy używać &brandShortName; w miejsce "Firefox". Podobnie z "Mozillą".

Np. tu:
http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl-PL/security/manager/chrome/pippki/pref-ssl.dtd
-- załącznik 386 z błędu 462 poprawia to.
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 13:48:34 CET
Created attachment 386 [details]
Gdzie można znaleźć "Firefoksa" w katalogu toolkit/

Lista wystąpień nazwy "Firefox" w katalogu toolkit/.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 13:54:57 CET
Created attachment 387 [details]
Gdzie można znaleźć "Mozillę" w katalogu toolkit/

Lista wystąpień nazwy "Mozilla" w katalogu toolkit/
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-26 13:57:26 CET
Grep pokazuje, że to, co wymienione w błędzie 462, to jedyne wystąpienia w
security/. Zatem lista jest już kompletna.
Comment 4 Marek Stępień 2005-04-16 21:01:21 CEST
Poprawione w ramach check-ina dla błędu 391.

Fixed on trunk.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.