Bug 467 - Zmienić słowo "dwukliknij" [ @ /mozapps/update/update.properties ]
Summary: Zmienić słowo "dwukliknij" [ @ /mozapps/update/update.properties ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-26 16:07 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
-> "Kliknij podwójnie, by.." (1.18 KB, patch)
2005-03-27 19:05 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
-> "Kliknij podw\u00f3jnie, by..." (1.18 KB, patch)
2005-03-28 00:28 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-26 16:07:28 CET
Plik: /mozapps/update/update.properties

JEST:
updatesCheckForUpdatesTooltip=Dwukliknij tutaj by sprawdzi\u0107
dost\u0119pno\u015b\u0107 aktualizacji

Nie jestem zwolennikiem takiej nowomowy ;)
MP (kliknij dwa razy + przecinek):
updatesCheckForUpdatesTooltip=Kliknij tutaj dwa razy, by sprawdzi\u0107
dost\u0119pno\u015b\u0107 aktualizacji
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 19:05:02 CEST
Created attachment 394 [details]
-> "Kliknij podwójnie, by.."

Moja propozycja:
Kliknij podwójnie, by sprawdzić dostępność aktualizacji

Jeśli to jest tooltip, to raczej wiadomo, że klikać trzeba "tutaj". Tak mi
się przynajmniej wydaje. A, i nie mam pojęcia, gdzie to jest w UI.

Patch dodatkowo poprawia zauważony brak "ę" kilka linijek dalej.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 19:05:49 CEST
(zmiana statusu na assigned)
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-03-28 00:20:01 CEST
W patchu zamiast "podwójnie" powinno być "podw\u00f3jnie"
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 00:28:20 CEST
Created attachment 398 [details]
-> "Kliknij podw\u00f3jnie, by..."

Hubert: wielkie dzięki, zapomniałem o tym. Poprawione.
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 00:58:08 CEST
Fixed in svn.
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:42:57 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:11 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.