Bug 4687 - Przetłumaczyć nazwy dźwięków
Summary: Przetłumaczyć nazwy dźwięków
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox OS
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Gaia (show other bugs)
Version: ---
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner)
QA Contact: firefox-os
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2013-04-04 22:36 CEST by Stefan Plewako :stef
Modified: 2015-11-16 16:00 CET (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Comment 1 Wojciech Szczęsny 2013-04-04 22:46:12 CEST
Ja jestem za tym, by przetłumaczyć. Nie są to jakieś utarte nazwy własne. Mają raczej charakter opisowy.
Comment 2 Stefan Plewako :stef 2013-05-09 17:58:51 CEST
Pomoc mile widziana…
Comment 3 Bartosz Piec 2013-06-24 21:14:03 CEST
Zrobiliśmy z Sarą pierwszą wersję tutaj: https://aviarypl.etherpad.mozilla.org/FirefoxOSSounds

Chcieliśmy wrzucić komplet, ale coś nam się to przeciąga…

Kilka słów komentarza: nazwy nie są tłumaczeniem 1:1. Czasem próbują opisywać dźwięk, czasem łączyliśmy je w grupy, czasem udało się przetłumaczyć słowa.
Comment 4 bot pomagier 2013-06-26 17:12:37 CEST
http://hg.mozilla.org/gaia-l10n/pl/rev/e50dcf7528d5
Comment 5 bot pomagier 2013-06-26 17:12:38 CEST
http://hg.mozilla.org/gaia-l10n/pl/rev/deac01118ff7
Comment 6 Leszek Życzkowski 2013-07-15 23:24:57 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> Zrobiliśmy z Sarą pierwszą wersję tutaj:
> https://aviarypl.etherpad.mozilla.org/FirefoxOSSounds
> 
> Chcieliśmy wrzucić komplet, ale coś nam się to przeciąga…
> 
> Kilka słów komentarza: nazwy nie są tłumaczeniem 1:1. Czasem próbują
> opisywać dźwięk, czasem łączyliśmy je w grupy, czasem udało się
> przetłumaczyć słowa.

A jaki to ma sens skoro każdy operator/producent wrzuca swoje dzwonki?
Comment 7 bot pomagier 2013-08-20 17:34:42 CEST
http://hg.mozilla.org/gaia-l10n/pl/rev/16043f006b11
Comment 8 Stefan Plewako :stef 2015-11-16 16:00:41 CET
Obecnie nie mamy wystarczających zasobów, aby tłumaczyć Firefox OS (w tym nazwy dźwięków).

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.