Bug 469 - Zbyt skrótowe tłumaczenie [ @ /mozapps/update/errors.dtd ]
Summary: Zbyt skrótowe tłumaczenie [ @ /mozapps/update/errors.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-26 16:49 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
-> "lub wystąpił inny błąd" (713 bytes, patch)
2005-03-27 23:45 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-26 16:49:04 CET
Plik: /mozapps/update/errors.dtd

ORYGINAŁ:
<!ENTITY errors.intro.title     "The following components could not be
installed due to errors (the file could not be downloaded, was corrupt, or for
some other reason).">

POLSKIE TŁUMACZENIE:
<!ENTITY errors.intro.title     "Następujące komponenty nie mogły zostać
zainstalowane z powodu wystąpienia błędów (plik nie mógł zostać pobrany, jest
uszkodzony, lub z innego powodu).">

Takie dosłowne tłumaczenie moim zdaniem się tu nie sprawdza. Nie mam na to
dobrego pomysłu, ale proponuję:
<!ENTITY errors.intro.title     "Następujące komponenty nie mogły zostać
zainstalowane z powodu wystąpienia błędów (plik nie mógł zostać pobrany, jest
uszkodzony lub błędy wystąpiły z innego powodu).">
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 19:08:50 CEST
-> assigned.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-03-27 23:45:31 CEST
Created attachment 397 [details]
-> "lub wystąpił inny błąd"

MP:
Następujące komponenty nie mogły zostać zainstalowane z powodu wystąpienia
błędów (plik nie mógł zostać pobrany, jest uszkodzony lub wystąpił inny
błąd).
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 00:58:33 CEST
Fixed in svn.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:47:13 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:12 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.