Bug 47 - "Powiększ rozmiar tekstu" to złe tłumaczenie
Summary: "Powiększ rozmiar tekstu" to złe tłumaczenie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 27 45
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-05-06 11:22 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-05-06 11:22:32 CEST
Doznałem dzisiaj pewnego oświecenia. :D

Otóż, opcje w menu Widok pt. "Powiększ rozmiar tekstu" i "Pomniejsz rozmiar
tekstu" są bezsensownie nazwane.

Co powiększamy? Rozmiar (czyli jakąś liczbę!) czy tekst?

Sugerowane tłumaczenie:
- Powiększ tekst
- Pomniejsz tekst

(krótkie i od razu wiadomo, o co chodzi)

lub (jeśli chcemy mieć długie):
- Zwiększ rozmiar tekstu
- Zmniejsz rozmiar tekstu
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-05-06 12:04:54 CEST
tm -> 0.9
ccing Pitreck, bo to chyba tez Tb dotyczy
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-09 18:55:12 CEST
Poprawione w moim tłumaczeniu (bug 45).

Przejmuję.
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-09 18:55:25 CEST
.
Comment 4 Marek Stępień 2004-06-09 20:11:30 CEST
fixed.
Comment 5 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:15 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:15:13 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.