Bug 471 - Tłumaczenie Edytora CSS
Summary: Tłumaczenie Edytora CSS
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 492
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-28 20:16 CEST by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (6.41 KB, patch)
2005-04-15 01:47 CEST, Staś Małolepszy :stas
gandalf: review+
Details

Description Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 20:16:33 CEST
(przeniesione z błędu 445) nikdo:

Narzędzia > edytor css 
- tytuł okna ujednolicić z menu(?) 

- nazwy przycisków: może np. dać "Dodaj zewnętrzny" albo "Nowa reguła" bo tak to
zupełnie nie wiedziałem co kliknąć... 

- przyciski JEST: Góra, Dół - MA BYC: W górę w Dół

- panel Ogólnie - tekst na dole dla arkusza zewnętrznego: bez Uwaga, Duża litera
w drugim zdaniu, i pozbyć się nawiasów;
Tytuł panelu jest nieprzetłumaczony - JEST" "Stylesheet" MA BYĆ: "Arkusz stylów"

- Panel Tekst: rodzina kroju pisma > czcionka (???) nie wiem jakie w końcu bły
ustalenia dot. czcionek; 
"Grubość/styl pisma"? - może "Grubość liter"?; 
"Rozmiar fontu"(?); "Underline" - nieprzetłumaczone; 

- Panel tło: scrollbar - jak się przesunie w lewo i wróci na prawo to napis z
"przezroczysty" robi się "transparent"; 
tytuł: wertykalnie i horyzontalnie (poziomo/pionowo) i czemu TYTUŁ? (przecież
chodzi o powtarzanie tła); 

- Panel "Obramowanie": JEST: Styl, Szerokość, MA BYC: Styl linii ; Szerokość
linii; 

- Panel Dźwięk : Mów > Wymowa (?) albo sposób mówienia(?); 
Drugi przycisk wyboru plików nie przetłumaczony > Choose file
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-03-28 21:10:23 CEST
> - panel Ogólnie - tekst na dole dla arkusza zewnętrznego: bez Uwaga, Duża litera
> w drugim zdaniu, i pozbyć się nawiasów;

tu akurat w ogóle się nie zgadzam.. Co jest z tym nie tak? "Uwaga" jest jako
ostrzeżenie, wielka liter w "Odśwież" wskazuje na przycisk, nawiasy.. Nawiasów w
sumie mógłbym się pozbyć. Są w wersji angielskiej, dlatego je zostawiłem.

> Tytuł panelu jest nieprzetłumaczony - JEST" "Stylesheet" MA BYĆ: "Arkusz stylów"
nie mam na razie na to wpływu. Może w 1.0PR będzie to poprawione.

> - Panel Tekst: rodzina kroju pisma > czcionka (???) nie wiem jakie w końcu bły
> ustalenia dot. czcionek; 
W Nvu wszedzie planuję zrobić "krój". Patrz błąd 396.

> "Grubość/styl pisma"? - może "Grubość liter"?; 
A może "Grubość/styl kroju pisma"? Tak chyba jest najbardzoej poprawnie.

> "Rozmiar fontu"(?); "Underline" - nieprzetłumaczone; 
Zmieniłem na "Rozmiar pisma"
"Underline" jest tam na sztywno, nie mogę zmienić na razie.

> - Panel tło: scrollbar - jak się przesunie w lewo i wróci na prawo to napis z
> "przezroczysty" robi się "transparent"; 
To błąd Nvu.

> tytuł: wertykalnie i horyzontalnie (poziomo/pionowo) i czemu TYTUŁ? (przecież
> chodzi o powtarzanie tła); 
Poprawione (-> "Powtarzaj")

> - Panel "Obramowanie": JEST: Styl, Szerokość, MA BYC: Styl linii ; Szerokość
> linii; 
Poprawione.

> - Panel Dźwięk : Mów > Wymowa (?) albo sposób mówienia(?); 
Może tak:
<!ENTITY speak.label            "Wymowa:">
<!ENTITY noneSpeak.label          "milcz">
<!ENTITY normalSpeak.label         "normalna">
<!ENTITY spelloutSpeak.label        "literuj">


> Drugi przycisk wyboru plików nie przetłumaczony > Choose file
Nie mam na to na razie wpływu.Tak naprawdę wciąż zastanawiam się, czy Edytora CSS nie zrobić bardziej po
angielsku niż po polsku. (http://tinyurl.com/5kpy8)
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-04-15 01:47:10 CEST
Created attachment 418 [details]
Patch

Wprowadziłem kilka poprawek do Edytora, ale ogólnie odkładam go do wydania
finalnego. Wciąż się zastanawiam, co z nim zrobić..
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-04-15 14:12:50 CEST
Comment on attachment 418 [details]
Patch

r+
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-06-20 00:22:52 CEST
to juz wrzucone
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:13 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 11:34:46 CET
Verified - wersja 1.0 (20050624)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.