Bug 4712 - Drobne do korekty
Summary: Drobne do korekty
Status: CONFIRMED
Alias: None
Product: Firefox OS
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Gaia (show other bugs)
Version: ---
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: Bartosz Piec
QA Contact: firefox-os
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2013-05-10 15:39 CEST by Stefan Plewako :stef
Modified: 2013-05-20 17:34 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
1 (48.28 KB, image/png)
2013-05-10 15:39 CEST, Stefan Plewako :stef
no flags Details
2 (108.94 KB, image/png)
2013-05-10 15:40 CEST, Stefan Plewako :stef
no flags Details
3 (15.92 KB, image/png)
2013-05-10 15:40 CEST, Stefan Plewako :stef
no flags Details
4 (50.53 KB, image/png)
2013-05-10 15:41 CEST, Stefan Plewako :stef
no flags Details
5 (51.58 KB, image/png)
2013-05-10 15:41 CEST, Stefan Plewako :stef
no flags Details

Description Stefan Plewako :stef 2013-05-10 15:39:56 CEST
Created attachment 2296 [details]
1

Żeby się nie zgubiło, kilka zrzutów z rzeczami które chciałbym poprawić.
Comment 1 Stefan Plewako :stef 2013-05-10 15:40:18 CEST
Created attachment 2297 [details]
2
Comment 2 Stefan Plewako :stef 2013-05-10 15:40:39 CEST
Created attachment 2298 [details]
3
Comment 3 Stefan Plewako :stef 2013-05-10 15:41:01 CEST
Created attachment 2299 [details]
4
Comment 4 Stefan Plewako :stef 2013-05-10 15:41:26 CEST
Created attachment 2300 [details]
5
Comment 5 Stefan Plewako :stef 2013-05-13 16:21:44 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Utworzono załącznik 2297
> 2

Zgłoszone jako 4717
Comment 7 Stefan Plewako :stef 2013-05-13 19:05:41 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> Utworzono załącznik 2296
> 1

Pozostało tylko to. (etykiety przycisku nie mieszczą się)
Jak dla mnie to trzeba to zgłosić na bmo.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.