Bug 474 - Jest "Mozilla" zamiast %brand% [ @ /editor/editor.properties ]
Summary: Jest "Mozilla" zamiast %brand% [ @ /editor/editor.properties ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-30 10:58 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
patch 1 (5.35 KB, patch)
2005-04-14 20:49 CEST, Zbigniew Braniecki
wadimd: review+
Details
patch 2 (5.35 KB, patch)
2005-04-14 21:09 CEST, Zbigniew Braniecki
wadimd: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-30 10:58:24 CEST
Plik: /editor/editor.properties


1. Trzykrotnie w pliku występuje Mozilla/Mozilli. Poza tym uważam, że niektóre
rzeczy można by uprościć.

a)
ORYGINAŁ:
Offline=You are currently offline. Click the icon near the lower-right corner of
any window to go online.

POLSKIE TŁUMACZENIE:
Offline=W chwili obecnej Mozilla pracuje w trybie offline. Nale\u017cy
klikn\u0105\u0107 ikon\u0119 po\u0142\u0105czenia w prawym dolnym rogu, aby
przej\u015b\u0107 do trybu online.

MP:
Offline=W chwili obecnej pracujesz w trybie offline. Kliknij ikon\u0119
po\u0142\u0105czenia w prawym dolnym rogu, aby przej\u015b\u0107 do trybu online.

b)
ORYGINAŁ:
MissingPublishSiteError=No publishing site information given. Switching to
Settings panel so you can supply publishing information.

POLSKIE TŁUMACZENIE:
MissingPublishSiteError=Dane wymagane do opublikowania witryny nie zosta\u0142y
wprowadzone. Mozilla wy\u015bwietli panel Ustawienia, w kt\u00f3rym nale\u017cy
wprowadzi\u0107 dane niezb\u0119dne do publikacji tej witryny.

Może prościej:
MissingPublishSiteError=Dane wymagane do opublikowania witryny nie zosta\u0142y
wprowadzone. Przejd\u017a do panelu Ustawienia i wprowadzi\u0107 dane
niezb\u0119dne do publikacji tej witryny.


c)
JEST:
DictDownldConfirmMsg=Bie\u017c\u0105ce okno Mozilli zostanie zamkni\u0119te, a
po\u0142\u0105czenie zostanie przekierowane do serwera z modu\u0142em
sprawdzania pisowni.

MP:
DictDownldConfirmMsg=Bie\u017c\u0105ce okno programu %brand% zostanie
zamkni\u0119te, a po\u0142\u0105czenie zostanie przekierowane do serwera z
modu\u0142em sprawdzania pisowni.

2. Mamy tutaj coś takiego:
CantEditFramesetMsg=Kompozytor Stron nie mo\u017ce edytowa\u0107 zestaw\u00f3w
ramek lub stron WWW zawieraj\u0105cych ramki typu <iframe>. W przypadku
zestaw\u00f3w ramek nale\u017cy oddzielnie edytowa\u0107 poszczeg\u00f3lne
ramki. W przypadku stron WWW z ramkami typu iframes, nale\u017cy zachowa\u0107
kopi\u0119 Strony i nast\u0119pnie usun\u0105\u0107 znacznik <iframe>.

Proponowałbym "kopi\u0119 strony" zamiast "kopi\u0119 Strony".
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 20:49:42 CEST
Created attachment 407 [details]
patch 1

ten patch zmienia slowa Mozilla na NVU, i poprawia punkt c) z pierwszego
komentarza.
Nie zgadzam sie na pozostale, poniewaz staramy sie NIE zwracac do uzytkownika w
pierwszej osobie.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-04-14 21:04:18 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Created an attachment (id=407) [edit]
> patch 1
> 
> ten patch zmienia slowa Mozilla na NVU

Jeśli nie %brand% - to może "Nvu", a nie "NVU". We wszystkich miejscach (w en-US
i w pl-PL) właśnie tak jest zapisana nazwa programu.
Comment 3 wadimd 2005-04-14 21:06:03 CEST
Comment on attachment 407 [details]
patch 1

z tym zwracaniem się do użytkownika w 1. osobie to jest tak śmiesznie - w
dokumentacji (helpach itp) tego nie rozbimy, ale w programach raczej nie było
względem tego zstrzeżen (albo ja nie pamiętam) ;-)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 21:09:32 CEST
Created attachment 409 [details]
patch 2

zmieniam NVU->Nvu
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-04-14 21:18:48 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> z tym zwracaniem się do użytkownika w 1. osobie to jest tak śmiesznie - w
> dokumentacji (helpach itp) tego nie rozbimy, ale w programach raczej nie było
> względem tego zstrzeżen (albo ja nie pamiętam) ;-)

Przeglądnąłem ponad 95% kodu lokalizacji Nvu i po tym co tam widziałem,
doszedłem do wniosku, że nie ma ustalonej polityki odnośnie zwracania się do
użytkownika. Dlatego zgłosiłem ;-)
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 21:28:40 CEST
Dazymy do trybu bezosobowego.
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 21:30:22 CEST
Comment on attachment 409 [details]
patch 2

checked in.
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 21:35:37 CEST
zamykam
Comment 9 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:54:47 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 10 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:15 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.