Bug 475 - Skrót ALT+D nie przenosi do paska adresu
Summary: Skrót ALT+D nie przenosi do paska adresu
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-30 14:54 CEST by Robert Drózd
Modified: 2009-01-02 03:19 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Robert Drózd 2005-03-30 14:54:48 CEST
w polskiej wersji FF inaczej działa skrót ALT+D. 
Zgodnie ze stroną http://www.mozilla.org/support/firefox/keyboard powinien
przenosić do paska adresu (Select Location Bar), w polskim tłumaczeniu wywołuje
menu "Przejdź". 
Sugestia: do menu "Przejdź" wykorzystać skrót ALT+J.
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-30 17:23:11 CEST
Workaround: Ctrl+L

Czy myśmy gdzieś kiedyś już tego nie poprawiali?

Comment 2 Marek Stępień 2005-04-26 12:37:34 CEST
Poprawione parę dni temu razem z jakąś kosmetyką. :)
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-30 13:17:16 CET
Verified on Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.9.0.5) Gecko/2008121622 Ubuntu/8.10 (intrepid) Firefox/3.0.5

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.