Bug 476 - Wysypka na żądanie
Summary: Wysypka na żądanie
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Linux
: P1 krytyczny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://zawsze nie zależnie od strony
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-30 19:47 CEST by Iwona Gacek
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Iwona Gacek 2005-03-30 19:47:38 CEST
W firefox otwieram dowolną stronę gdzie są pliki do pobrania. Pobieram dowolny
plik. Okna firefoxa zamierają klikam zamknięcie pobierania i wysypka. Zawsze!!
Komunikat KDE, że okno nie odpowiada i czy zamknąć. Jeżeli przed kliknięciem
zmienię pulpit i wrócę na ten sam to zamiast okien mam puste ramki (raczej ich
zarys) z moim tłem w środku (zamiast zawartości). Mam zainstalowane wszystkie
wtyczki i zmienioną skórkę bo domyślna jest paskudna. 

Linux Mandrake 10.1 KDE 3.2
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-30 23:49:05 CEST
Problem ten jest związany z błędami w Pani profilu Firefoksa dotyczącymi
prawdopodobnie któregoś z zainstalowanych rozszerzeń. Proszę
próbować uruchomić Firefoksa w trybie awaryjnym i spróbować kolejno wyłączać
zainstalowane rozszerzenia.

Jeżeli potrzebuje Pani więcej pomocy, proszę skorzystać z forum
http://www.mozillapl.org/forum lub grupy dyskusyjnej alt.pl.mozilla.

Błąd rozwiązany jako nieprawidłowy, zgodnie z naszymi procedurami (błąd nie
dotyczy w żaden sposób kwestii leżących w obszarze odpowiedzialności AviaryPL).

Resolved invalid.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.