Bug 477 - Polskie znaki diakrytyczne powinny być zapisane szesnastkowo [@ /editor/sitemanager.properties ]
Summary: Polskie znaki diakrytyczne powinny być zapisane szesnastkowo [@ /editor/sitem...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-03-30 22:17 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-03 04:33 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
patch 1 (637 bytes, patch)
2005-04-14 21:25 CEST, Zbigniew Braniecki
wadimd: review+
Details
Skrypt zmieniający polskie znaki diakr. na postać szesnastkową (862 bytes, application/octet-stream)
2005-04-14 23:42 CEST, Hubert Gajewski
smalolepszy: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-03-30 22:17:30 CEST
Plik: /editor/sitemanager.properties

Polskie znaki diakrytyczne w plikach properties powinny chyba być zapisane
szesnastkowo w ASCII (tutaj są jako UTF-8)
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-03-30 22:25:07 CEST
Byłbym zapomniał o drugiej rzeczy:

JEST:
ConfirmDirCreation=Stwórz nowy katalog?

MP:
ConfirmDirCreation=Stworzy\u0107 nowy katalog?
Comment 2 Piotr Pielach 2005-04-04 20:37:27 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Byłbym zapomniał o drugiej rzeczy:
> MP:
> ConfirmDirCreation=Stworzy\u0107 nowy katalog?

Jeśli jest znak zapytania, to trzeba zachować formę pytającą.

MP: "Czy utworzyć nowy katalog?"
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 21:25:26 CEST
Created attachment 411 [details]
patch 1

zmieniam pytanie, nie escapuje UTFa z braku czasu.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 21:37:21 CEST
checked in
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-04-14 23:42:17 CEST
Created attachment 413 [details]
Skrypt zmieniający polskie znaki diakr. na postać szesnastkową

Za to ja mam więcej wolnego czasu. Napisałem prosty skrypt zmieniający
polskie znaki diakrytyczne pisane w UTF-8 na postać szesnastkową (zał.)
Może się przydać w przyszłości.
Użycie:
$./utf8tohex plikwe plikwy
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 23:46:52 CEST
Comment on attachment 413 [details]
Skrypt zmieniający polskie znaki diakr. na postać szesnastkową

jesli to dziala, to wrzucam do naszego svn.
Hubert: jaka licencja?
Comment 7 Hubert Gajewski 2005-04-14 23:55:26 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #6)
> (From update of attachment 413 [details] [edit])
> jesli to dziala, to wrzucam do naszego svn.
> Hubert: jaka licencja?

GNU GPL. Może być?

Comment 8 Bartosz Piec 2005-04-15 00:10:23 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #7)
> > Hubert: jaka licencja?
> 
> GNU GPL. Może być?

A nie lepiej MPL? :)
Comment 9 Hubert Gajewski 2005-04-15 00:18:46 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #8)

> A nie lepiej MPL? :)

Mi to nie robi różnicy :)

Comment 10 Staś Małolepszy :stas 2005-04-15 00:46:15 CEST
Comment on attachment 413 [details]
Skrypt zmieniający polskie znaki diakr. na postać szesnastkową

Działa bez problemów. Świetna robota, dzięki.
Comment 11 Staś Małolepszy :stas 2005-04-15 00:50:42 CEST
Wrzuciłem do svn poprawiony plik /editor/sitemanager.properties, bez utf8.

Resolved fixed indeed.
Comment 12 Hubert Gajewski 2005-04-15 10:11:44 CEST
Comment on attachment 413 [details]
Skrypt zmieniający polskie znaki diakr. na postać szesnastkową

Aktualny (poprawiony) skrypt utf8tohex jest przy błędzie 490
Comment 13 Hubert Gajewski 2005-06-11 19:57:45 CEST
verified - wersja 1.0PR (20050331)
Comment 14 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:16 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.