Bug 48 - 0.6 RC1 nie wyświetla emotikonek
Summary: 0.6 RC1 nie wyświetla emotikonek
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-06 11:24 CEST by Tomasz Kasprzak
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Przykład braku emot (95.75 KB, image/jpeg)
2004-05-06 11:27 CEST, Tomasz Kasprzak
no flags Details

Description Tomasz Kasprzak 2004-05-06 11:24:42 CEST
W wiadomościach email i news emotikonki nie są wyświetlane, pomimo zaznaczenia
odpowiedniej opcji w ustawieniach programu. Przykład w załączniku. 
Nie porównywałem z oryginalną wersją językową.
Comment 1 Tomasz Kasprzak 2004-05-06 11:27:25 CEST
Created attachment 39 [details]
Przykład braku emot

Po lewej źródło, po prawej widok wiadomości. W zaznaczeniu widać, że jest
tam niewypełniona przestrzeń.
Comment 2 Tomasz Kasprzak 2004-05-06 12:03:08 CEST
Wygląda na to, że problem nie występuje przy domyślnej skórce.. Stupid me.
Proponuję resolution: invalid.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-05-06 12:05:46 CEST
v.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:47:51 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:25:33 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.