Bug 481 - zła obsługa pasków przewijania i przewijania javascriptowych okienek pod MacOsX
Summary: zła obsługa pasków przewijania i przewijania javascriptowych okienek pod MacOsX
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Mac OS X
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-04 12:35 CEST by Andrzej Stępniewski
Modified: 2014-08-15 11:12 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Andrzej Stępniewski 2005-04-04 12:35:27 CEST
Chciałem opisać przeoczenie utrudniające pracę pod firefoxem na systemie MacOsX
(nie jest to błąd wywalający przeglądarkę) - zła obsługa pasków przewijania.
Jeśli dana skórka - motyw firefoxa nie posiada obrazków pasków przewijania - nie
pojawiają się one w ogóle - tzn zapewne zamierzeniem programistów powinnno być
pokazać wówczas domyślny systemowy pasek przewijania - zamiast niego mamy
przyciemnione pionowe pole, na którym nic nie widać. Jeśli w danym
motywie-skórce są paski przewijania - firefox radzi sobie lepiej i pokazuje
paski, niestety nie odświerza ich automatycznie po przeskoczeniu z panelu na
panel (gdy przeglądamy strony w wielu panelach) i po wejściu na jakąś nowa
stronę - należy stroną poruszyć w górę bądż w dół, aby pasek uzyskał odpowiedni
dla danej wysokości strony rozmiar. Zauważyłem również, że firefox ma kłopoty z
przewijaniem podstronek lub obrazków otwartych javascriptem w okienkach o
określonym rozmiarze i np bez górnych pasków narzędzi - przy przewijaniu w dół
wszystko jest ok, przy powracaniu do góry odświerzana jest tylko górna część
przewijanego okienka, u dołu pozostaje nieodświerzony obraz - im szybciej się
przewija, tym więcej obrazu jest odświerzane - chodzi zapewne więc o to, że
odświerza się tylko ten fragment obrazu, który zdążył się zmienić pomiędzy
taktami odświerzania całego ekranu MacOs'a. Błedy te dotyczą Firefoxa od 1.0
wzwyż (obecnie działam na polskiej wersji firefox 1.02 i zauwarzone przeze mnie
błędy wciąż występują) pod systemem MacOsX (w pracy używam Maca). Pod windowsem
Firefox działa bez zarzutu i używam go jako domyślnej przeglądarki.
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-04 12:59:23 CEST
Błąd nie dotyczy polskiej lokalizacji, a więc nie leży w obszarze działania 
AviaryPL. Proszę zgłosić problem na http://bugzilla.mozilla.org/

invalid

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.