Bug 485 - slangowe: Nie pokazuj więcej tego DIALOGU
Summary: slangowe: Nie pokazuj więcej tego DIALOGU
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-11 16:59 CEST by wadimd
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
patch (1.04 KB, patch)
2005-04-27 12:15 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description wadimd 2005-04-11 16:59:55 CEST
Już takie coś przerabialiśmy. Tym razem pojawia się przy włączaniu trybu
przeglądania z kursorem za pomocą klawisza F7.
IMO powinno być:
 "Nie pokazuj więcej tego okna dialogowego/pytania/informacji..." lub coś w tym
stylu :)
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-11 21:00:48 CEST
Rzeczywiście. Poprawimy w 1.1.

Proszę się powstrzymać z patchami na trunk dopóki bug 391 nie jest w CVS...
Comment 2 Marek Stępień 2005-04-27 12:14:14 CEST
-> toolkit
Comment 3 Marek Stępień 2005-04-27 12:15:35 CEST
Created attachment 436 [details]
patch

Patch zmienia ten tekst na stosowane w innych miejscach "Nie pytaj ponownie".

Może być? Jeśli tak, to włączam.
Comment 4 wadimd 2005-04-27 18:20:40 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> 
> Może być? Jeśli tak, to włączam.

pewnie, że może być :)
Comment 5 Marek Stępień 2005-04-27 19:50:15 CEST
Zatem,

Checking in tabbrowser.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/global/tabbrowser.properties,v  <-- 
tabbrowser.properties
new revision: 1.2; previous revision: 1.1

Fixed on trunk.
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-07-07 18:08:24 CEST
Verified.

Przy okazji: Adrianer, zauważyłem, że ten problem występuje w SeaMonkey:
./l10n/pl/suite/chrome/browser/tabbrowser.properties:browsewithcaret.checkMsg=Nie pokazuj więcej tego dialogu.
./l10n/pl/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties:CheckMsg=Nie pokazuj więcej tego dialogu.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.