Bug 486 - [tracking] Lokalizacja toolkitu dla Firefox 1.5/Thunderbird 1.5
Summary: [tracking] Lokalizacja toolkitu dla Firefox 1.5/Thunderbird 1.5
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P1 krytyczny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on: 451 535 555 556 557 558 560 561 562 563 564 619
Blocks: 391 517 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-11 20:01 CEST by Marek Stępień
Modified: 2008-05-03 07:06 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
toolkit pl (66.04 KB, application/zip)
2005-04-14 21:04 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Różnice między toolkitem 1.0 a w/w plikiem zip (44.03 KB, patch)
2005-04-14 23:58 CEST, Marek Stępień
gandalf: review+
Details

Description Marek Stępień 2005-04-11 20:01:13 CEST
Błąd jest samotłumaczący się. :)
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-14 21:04:33 CEST
Created attachment 408 [details]
toolkit pl

Katalog toolkit po polsku, usunąłem wszystkie słowa "Firefox", "Firefoksa",
"Firefoksem" itd. zmieniając je na "program{u,a,em,owi} &brandShortName;" lub
"program $jakaszmienna" (zgodnie z en-US) z dwoma wyjątkami:

W pliku: chrome/mozapps/update/update.properties jest:
app.update.url=https://update.mozilla.org/update/firefox/pl-PL.rdf

Czeska wersja ma tak samo, angielska ma URL zaczynający się od
aus.mozilla.org, ale i tak kierująco do /update/firefox/en-US.rdf -- trochę
to dziwne, zważywszy, że z tego samego pliku ma korzystać Thunderbird... :/ 


Pewnie trzeba to bedzie zmienić na aus.mozilla.org, ale jakieś sensowne (albo
w ogóle to przejdzie z toolkit do browser i mail...)

I drugie:
chrome/mozapps/extensions/extensions.properties

globalItemList=Podane poni\u017cej pozycje s\u0105 dost\u0119pne dla wszystkich
u\u017cytkownik\u00f3w. \nMo\u017cesz uruchmi\u0107 Firefoksa z opcj\u0105
-lock-item "{GUID}", aby zablokowa\u0107 u\u017cytkownikom
mo\u017cliwo\u015b\u0107 odinstalowania lub wy\u0142\u0105czenia pozycji. Aby
odblokowa\u0107 j\u0105, uruchom Firefoksa z opcj\u0105 -unlock-item "{GUID}"

Gdyby to było *.dtd, zmieniłbym na &brandShortName;, ale to jest
*.properties, a angielska wersja też ma żywcem "Firefox" (a nie ma żadnej
"zmiennej").
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 21:28:08 CEST
uzyj aus.mozilla.org tutaj. Czy mozesz zrobic diff toolkitu miedzy 1.0 a 1.1?
Comment 3 Marek Stępień 2005-04-14 23:58:47 CEST
Created attachment 414 [details]
Różnice między toolkitem 1.0 a w/w plikiem zip

Żądany diff. 

Aha, podopisywałem brakujące licencje w tych plikach, w których zauważyłem
ich brak. Dopisałem nas jako autorów (oraz GmbH i pbarteckiego w plikach,
które są żywcem z SeaMonkey).
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-04-15 14:03:07 CEST
Comment on attachment 414 [details]
Różnice między toolkitem 1.0 a w/w plikiem zip

dla mnie OK. Mozesz wlaczac
Comment 5 Marek Stępień 2005-04-16 19:57:25 CEST
checked-in (zob. bug 391).
Comment 6 Marek Stępień 2005-04-28 00:30:57 CEST
W tej chwili to jest tylko tracking bug. Proszę nie komentować bez potrzeby,
nowe bugi w toolkicie, które powinny być poprawione dla Fx 1.1/Tb 1.1 proszę
oznaczać jako zależności tego błędu.
Comment 7 Marek Stępień 2005-05-21 20:36:07 CEST
Target -> DP alpha 1

(przepraszam za bugspam, maile można odfiltrować po haśle: "jeleniowypark1")
Comment 8 Marek Stępień 2005-08-26 01:24:06 CEST
1.1 pominięte, target: 1.5 [odfiltrowac mozna po slowie kluczowym: bugspam11-15]
Comment 9 Marek Stępień 2005-08-30 19:56:24 CEST
1.1 -> 1.5 w podsumowaniu buga.
Comment 10 Marek Stępień 2006-04-22 17:28:14 CEST
Można zamknąć.

fxd
Comment 11 Hubert Gajewski 2008-05-03 07:06:02 CEST
Zrobione dawno temu :-)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.