Bug 487 - co w menu kontekstowym tagów na pasku statusu piszczy...
Summary: co w menu kontekstowym tagów na pasku statusu piszczy...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks: 393
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-12 20:39 CEST by wadimd
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
patch 1 (1.29 KB, patch)
2005-04-14 21:17 CEST, Zbigniew Braniecki
wadimd: review+
Details

Description wadimd 2005-04-12 20:39:00 CEST
jak w tytule - po prawokliku na nazwie tagu w pasku statusu mamy piękne menu z
pozyccją "Zaawansowane właściwości(V)"
Comment 1 wadimd 2005-04-12 21:00:48 CEST
w tym samym menu mamy wielce wymowną pozycję "Styl w linii" :D (inline style) 
Comment 2 wadimd 2005-04-14 19:36:43 CEST
...i jeszcze otwierając okna z tego podmenu "styl w linii" są nieprzetłumaczone
tytuły (przynajmniej u mnie ;-))
Comment 3 wadimd 2005-04-14 19:44:55 CEST
a i jeszcze nie podoba mi się ostatnia pozycja: "Wyeksportuj i stwórz styl" -
może lepiej dalibyśmy "Wyeksportuj i utwórz arkusz stylów" ?

i jeszcze przepraszam za natrętne mailowanie bugzillą ;-)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 20:09:04 CEST
nie przepraszaj :) Dzieki!
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 21:17:26 CEST
Created attachment 410 [details]
patch 1

poprawia wszystko procz tytulow okien, bo wyglada na to, ze sa juz poprawione w
SVN.
Comment 6 wadimd 2005-04-14 21:32:51 CEST
Comment on attachment 410 [details]
patch 1

užasné! ;-)
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-04-14 21:35:23 CEST
checked in
Comment 8 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:17 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 9 Hubert Gajewski 2009-01-01 10:31:25 CET
Verified - KompoZer wersja 0.7.10 (20080314)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.