Bug 488 - Niepoprawny sposób zapisu dat na planet.m.o
Summary: Niepoprawny sposób zapisu dat na planet.m.o
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.mozillapl.org
Classification: Strony WWW
Component: planet.mozillapl.org (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Stefan Plewako :stef
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://planet.mozillapl.org/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-13 15:34 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2014-07-07 20:19 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch poprawiający plik planet.py (2.78 KB, patch)
2006-03-06 04:53 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
Cały, poprawiony plik planet.py (10.55 KB, text/plain)
2006-03-06 04:57 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch v. 0.2 (2.72 KB, patch)
2006-03-06 05:03 CET, Hubert Gajewski
hubert+bap: review-
Details
Poprawiony plik planet.py v. 0.2 (10.48 KB, text/plain)
2006-03-06 05:04 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
Nowy patch (v. 0.3) (2.54 KB, patch)
2006-03-06 23:03 CET, Hubert Gajewski
hubert+bap: review-
Details
Patch v.0.4 (2.27 KB, patch)
2006-03-07 00:52 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch v.0.5 (2.17 KB, patch)
2006-03-07 01:00 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
łatka v6 (2.39 KB, patch)
2014-07-07 20:02 CEST, Stefan Plewako :stef
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-04-13 15:34:18 CEST
JEST:
DD miesiąc RRRR np. 12 kwiecień 2005

POWINNO BYĆ:
DD miesiąca RRRR np. 12 kwietnia 2005 (bo: 12 dzień kwietnia)

W języku polskim przy podawaniu dat nazwę miesiąca się odmienia.
Comment 1 Filemon 2006-01-15 12:49:12 CET
To chyba trochę zapomniany bug, już prawie rok od zgłoszenia i nic się nie
dzieje, a chyba jest to łatwe do poprawienia? Błąd jest ewidentny, w dodatku
każda data pisana jest kulfonami, tak że naprawdę brzydko to wygląda...
Comment 2 Hubert Gajewski 2006-03-06 04:53:17 CET
Created attachment 726 [details]
Patch poprawiający plik planet.py

Patch działa dla dat oznaczonych w pliku html jako "date" (<TMPL_VAR date>).
Nie poprawia "date_iso" i "date_822".
Comment 3 Hubert Gajewski 2006-03-06 04:57:48 CET
Created attachment 727 [details]
Cały, poprawiony plik planet.py

Testowałem u siebie - działa dobrze (plik się parsuje, a planeta wyświetla
poprawnie).
Comment 4 Hubert Gajewski 2006-03-06 05:03:09 CET
Created attachment 728 [details]
Patch v. 0.2

Aj, został zbędny komentarz
Comment 5 Hubert Gajewski 2006-03-06 05:04:19 CET
Created attachment 729 [details]
Poprawiony plik planet.py v. 0.2
Comment 6 Hubert Gajewski 2006-03-06 11:12:16 CET
Comment on attachment 728 [details]
Patch v. 0.2

Potrzebny test na tym samym serwerze, co Planeta, na przykładowym RSS-ie
zawierającym wpisy z każdego miesiąca roku.
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2006-03-06 13:26:32 CET
Comment on attachment 728 [details]
Patch v. 0.2

-	   info[key] = time.strftime(date_format, date)
+	   info[key] = correct_date(date, "date_time")

Czemu hardcodujesz format (w pozniejszych miejscach tez)?
Comment 8 Hubert Gajewski 2006-03-06 13:47:20 CET
(W odpowiedzi na komentarz #7)
> (From update of attachment 728 [details] [edit])
> -	   info[key] = time.strftime(date_format, date)
> +	   info[key] = correct_date(date, "date_time")
> 
> Czemu hardcodujesz format (w pozniejszych miejscach tez)?

Robiłem to o tak nietypowej - przynajmniej jak dla mnie - godzinie, że w ogóle o
tym nie pomyślałem. Poprawię to dziś lub jutro. Może poprawię też wyrzucanie
zera z dnia, bo teraz to jest nie najlepiej zrobione. Jeszcze coś zmienić?
Comment 9 Hubert Gajewski 2006-03-06 23:03:48 CET
Created attachment 730 [details]
Nowy patch (v. 0.3)
Comment 10 Hubert Gajewski 2006-03-06 23:14:33 CET
Teraz wystarczy w config.ini ustawić
date_format = %e %q %Y, %I:%M
new_date_format = %e %q %Y
i będzie działać :)
Comment 11 Marek Wawoczny 2006-03-06 23:47:31 CET
Comment on attachment 730 [details]
Nowy patch (v. 0.3)

>+	"pa\xbcdziernik":	"pa&#378;dziernika",

A nie powinno tu być

	"pa\x9fdziernik":	"pa&#378;dziernika",

>+	# emulation of "%e" - UNIX date - day of month, blank padded ( 1..31)
>+	check_number = get_day[:1]
>+	if check_number == "0":
>+		changed_day_name = get_day[1:]
>+		date_format = date_format.replace("%e", changed_day_name)

Tu zjada dzień gdy nie jest poprzedzony "0"

	if check_number == "0":
		changed_day_name = get_day[1:]
	else:
		changed_day_name = get_day
	date_format = date_format.replace("%e", changed_day_name)

Tak chyba lepiej ;)
Comment 12 Zbigniew Braniecki 2006-03-07 00:25:50 CET
A nie lepiej:

-	check_number = get_day[:1]
-	if check_number == "0":
-		changed_day_name = get_day[1:]
-		date_format = date_format.replace("%e", changed_day_name)

+	if get_day[:1] == "0":
+		get_day = get_day[1:]
+	date_format = date_format.replace("%e", get_day)

??
Comment 13 Hubert Gajewski 2006-03-07 00:52:21 CET
Created attachment 731 [details]
Patch v.0.4

Nie widziałem tego w dokumntacji, ale "%e" samo działa, nie trzeba nic
dodawać :)

> A nie powinno tu być
>	"pa\x9fdziernik":	"pa&#378;dziernika",

Przy "pa\x9fdziernik" parser wywala mi błąd:
 File "./planet.py", line 56, in l10n_date_pl
  changed_month_name = {
KeyError: 'pa\xbcdziernik'
Comment 14 Hubert Gajewski 2006-03-07 01:00:29 CET
Created attachment 732 [details]
Patch v.0.5

Jescze lepszy patch ;)
Comment 15 Hubert Gajewski 2006-03-07 10:29:52 CET
Wreszcie Planeta "mówi" do mnie poprawną polszczyzną :)

FIXED.
Comment 16 Hubert Gajewski 2014-07-06 20:34:09 CEST
Problem wrócił jakiś czas temu.
Comment 17 Hubert Gajewski 2014-07-06 20:34:26 CEST
-> REOPEN
Comment 18 Stefan Plewako :stef 2014-07-07 20:02:26 CEST
Created attachment 2466 [details]
łatka v6

Na produkcji (jak w załączniku), http://planet.mozillapl.org oraz https://github.com/aviarypl/venus/commit/90655c60ca4d857eaf83fe35d2992bfbcdd5d7b3
Comment 19 Stefan Plewako :stef 2014-07-07 20:02:57 CEST
Zamykam.
Comment 20 Hubert Gajewski 2014-07-07 20:19:58 CEST
Wygląda dobrze.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.