Bug 489 - Blad laczenia z serwerem poczt.
Summary: Blad laczenia z serwerem poczt.
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 336
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows 2000
: P3 poważny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-14 21:27 CEST by pawelsl
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description pawelsl 2005-04-14 21:27:55 CEST
Przy próbie polaczenia z serwerem pocztowym (wymaga SSL, wymaga 
uwiezetelnienia) komunikat:

Blad parsowania xml:niezidentyfikowana jednostaka Obszar 
chrome://pippki/content/newserver.xul, numer linii 53, kolumna 20
<description.&newserver.reason1;</description>
Comment 1 Piotr Komoda 2005-04-14 21:56:27 CEST
Ten blad zostal juz wczesniej naprawiony, prosze pobrac najnowsze wydanie
wydanie 1.0.2.  Pozatym, bledy zwiazane z lokalizacja programu Thunderbird
prosze zglaszac do Lokalizacje -> Thunderbird.  Blad przenosze i zamykam.

*** This bug has been marked as a duplicate of 336 ***
Comment 2 Marek Stępień 2005-04-14 23:52:34 CEST
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.