Bug 49 - Blad CRC w PL.dic
Summary: Blad CRC w PL.dic
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://mozillapl.org/forum/sutra38538...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-06 12:10 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-05-06 12:10:06 CEST
Blad zgloszony w kilku miejscach
Comment 1 Piotr Komoda 2004-05-06 13:31:35 CEST
Rozwiazany :)
Comment 2 Marek Stępień 2004-05-06 14:27:15 CEST
Heh, nie ma jak tak dogłębne raporty o błędach i równie dogłębne informacje o
ich poprawieniu :D
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-05-06 14:57:42 CEST
Marek: w URL masz wszystko co wiem o bledzie. Po prostu kilka osob zglosilo, ze
nie moze rozpakowac...
A Pitreck przepakowal poakiet, tym razem bez bledu.
Comment 4 Piotr Komoda 2004-05-07 02:37:37 CEST
(In reply to comment #3)
> A Pitreck przepakowal poakiet, tym razem bez bledu.

Nie tyle przepakowalem, co podmienilem uszkodzony plik PL.dic wewnatrz archiwum.
W kazdym badz razie, wazne ze zadzialalo :)
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:23:11 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.