Bug 491 - Domyslne kodowanie powinno byc ISO-8859-2
Summary: Domyslne kodowanie powinno byc ISO-8859-2
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on:
Blocks: kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-15 14:23 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2005-04-15 14:23:38 CEST
W Polskim Nvu domyslnym kodowaniem powinno byc ISO-8859-2 a nie ISO-8859-1.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-04-15 21:05:26 CEST
Problem w tym, że w plikach lokalizacyjnych kodowanie domyślne zostało wszędzie
zmienione z ISO-8859-1 na ISO-8859-2...
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-04-16 15:50:30 CEST
Mozemy dodac przeciez wlasny pref do profilu ustawiajacy to. Wystarczy sprawdzic
w jakim prefie Nvu to przechowuje.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-06-18 20:52:26 CEST
moje
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-06-29 00:32:46 CEST
plik defaults/pref/editor.js, wiersz 152 zmieniony na:
pref("editor.custom_charset",        "ISO-8859-2");

Resolved fixed.
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-06-29 00:41:25 CEST
Wiersz wyżej zmieniłem też "none" na "ltr"
pref("editor.custom_direction",       "ltr");
Comment 6 Staś Małolepszy :stas 2005-06-29 09:44:36 CEST
Wycofuję się ze zmiany z komentarza 5. Niepotrzebnie brudzi to w kodzie każdej
strony (dodaje w body style="direction: ltr;").
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:18 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-01 10:01:54 CET
KompoZer wersja 0.7.10 (20080314)

Dalej jest ISO-8859-1 -> REOPEN.
Comment 9 Staś Małolepszy :stas 2011-04-16 12:51:50 CEST
Gandalf: ping?
Comment 10 Wojciech Szczęsny 2011-04-16 14:07:40 CEST
Gandaflie - jak się mają sprawy z tym bugiem?
Comment 11 Zbigniew Braniecki 2012-04-14 07:46:49 CEST
porawione

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.