Bug 493 - Brak przecinka [ @ advanced.dtd, colors.dtd ]
Summary: Brak przecinka [ @ advanced.dtd, colors.dtd ]
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 437
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-16 22:52 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:15 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-04-16 22:52:03 CEST
Mam wątpliwości, ale na wszelki wypadek zgłaszam.

Plik: /browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd

JEST:
<!ENTITY useTypeAheadFind.label     "Rozpocznij wyszukiwanie podczas
wpisywania tekstu">

MP:
<!ENTITY useTypeAheadFind.label     "Rozpocznij wyszukiwanie, podczas
wpisywania tekstu">
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-04-16 23:05:20 CEST
Plik: /browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd

JEST:
<!ENTITY allowPagesToUse.label      "Pozwól stronom używać ich własnych
kolorów zamiast tych ustalonych przeze mnie">

PB:
<!ENTITY allowPagesToUse.label      "Pozwól stronom używać ich własnych
kolorów, zamiast tych ustalonych przeze mnie">
Comment 2 Bartosz Piec 2005-04-16 23:09:54 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> MP:
> <!ENTITY useTypeAheadFind.label     "Rozpocznij wyszukiwanie, podczas
> wpisywania tekstu">

Wydaje mi się, że bez przecinka jest poprawnie.
Comment 3 Marek Stępień 2005-04-16 23:21:39 CEST
To nie jest en-US, tylko pl-PL. W jęz. polskim w takich sytuacjach nie ma przecinka.

Invalid.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-04-16 23:47:38 CEST
Nie będę zakładał nowych "przecinkowych" bugów do katalogu preferences/, bo są
podobnie wątpliwe, jak tutaj ;)
Dopiszę tutaj.

Plik: /browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties

JEST:
incorrect_pw=Nie wprowadzi\u0142e\u015b poprawnego aktualnego has\u0142a
g\u0142\u00f3wnego. Spr\u00f3buj jeszcze raz.

MP:
incorrect_pw=Nie wprowadzi\u0142e\u015b poprawnego, aktualnego has\u0142a
g\u0142\u00f3wnego. Spr\u00f3buj jeszcze raz.

Comment 5 Marek Stępień 2005-04-17 00:00:09 CEST
> JEST:
> incorrect_pw=Nie wprowadzi\u0142e\u015b poprawnego aktualnego has\u0142a
> g\u0142\u00f3wnego. Spr\u00f3buj jeszcze raz.

Bez przecinka jest dobrze, IMHO.
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-07-07 23:22:13 CEST
Sprawdzone. Miałeś rację we wszystkich punktach tego buga - VERIFIED INVALID ;) 
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:41 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:15:57 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.