Bug 495 - Użycie domeny firma.com.pl w przykładzie [ @ /browser/chrome/browser/preferences/connection.dtd ]
Summary: Użycie domeny firma.com.pl w przykładzie [ @ /browser/chrome/browser/preferen...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 437
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-16 23:11 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:15 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-04-16 23:11:45 CEST
Plik: /browser/chrome/browser/preferences/connection.dtd

JEST:
<!ENTITY  noproxyExplain.label          "Przykład: .mozilla.org, .firma.com.pl,
192.168.1.0/24">

Proponuję podobne rozwiązanie jak w błędzie 409.
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-16 23:35:26 CEST
Trywialny fix.

Fixed on trunk.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-06-12 14:31:48 CEST
verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b2) Gecko/20050603
Firefox/1.0+
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:32 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:15:58 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.