Bug 496 - Nieprzetłumaczone "Options" [ @ /browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd ]
Summary: Nieprzetłumaczone "Options" [ @ /browser/chrome/browser/preferences/preferen...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 437
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-16 23:27 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:15 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-04-16 23:27:10 CEST
Plik: /browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd

JEST:
<!ENTITY  prefWindow.titleWin     "Options">

PB:
<!ENTITY  prefWindow.titleWin     "Opcje">
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-16 23:30:40 CEST
Trywialne.

Checking in preferences.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd,v  <-- 
preferences.dtd
new revision: 1.2; previous revision: 1.1

Fixed.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-06-12 14:29:52 CEST
verified - trunk
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:39 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:15:59 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.