Bug 497 - Prosze zobaczyc powyzszy link
Summary: Prosze zobaczyc powyzszy link
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://www.bmiz.republika.pl/blad.jpg
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-16 23:31 CEST by Krzysztof Dec
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Krzysztof Dec 2005-04-16 23:31:13 CEST
Nie jestem do konca pewien czy efekt (taki jak na screenie) nie jest spowodowany
przez AntiSpyware Microsoftu, co nie zmienia faktu ze pomimo przeinstalowania
Firefoxa taki dziwny pasek nie zniknal....
Pozdrawiam

(http://www.bmiz.republika.pl/blad.jpg)
Comment 1 Bartosz Piec 2005-04-16 23:42:03 CEST
Kiedy to się stało? Czy przypadkiem nie po instalacji jakiegoś rozszerzenia?
Jeżeli tak, to go odinstaluj i zobacz czy błąd nadal występuje.
Comment 2 Marek Stępień 2005-04-16 23:45:24 CEST
Problemem jest albo uszkodzenie profilu, albo uszkodzenie rozszerzenia. Proszę
uruchomić Firefoksa w trybie awaryjnym i spróbować odinstalować wadliwe
rozszerzenie. Więcej pomocy można uzyskać na forum
http://www.mozillapl.org/forum/ -- to miejsce jest przeznaczone wyłącznie do
zgłaszania błędów w lokalizacji (tłumaczeniu) Firefoksa, od pomocy technicznej
jest w/w forum lub grupa dyskusyjna alt.pl.mozilla.

Invalid.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.