Bug 498 - [crash] Brak cudzysłowu w deklaracji encji [ @ /browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd ]
Summary: [crash] Brak cudzysłowu w deklaracji encji [ @ /browser/chrome/browser/prefer...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 krytyczny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 437
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-17 00:00 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:17 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (1-3, trunk) (1.02 KB, patch)
2005-04-17 00:06 CEST, Marek Stępień
marcoos+bugs: review-
Details
Patch (1-3, trunk) (2.31 KB, patch)
2005-04-17 00:09 CEST, Marek Stępień
smalolepszy: review-
Details
Patch (1-3, trunk, wersja III) (2.29 KB, patch)
2005-04-17 00:42 CEST, Marek Stępień
smalolepszy: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-04-17 00:00:13 CEST
Plik: /browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd


1)
JEST:
<!ENTITY savedFormData.intro     "Dane wprowadzane w formularzach i pasku
wyszukiwania są zapamiętywane, by przyspieszyć późniejsze wypełnianie formularzy
i wyszukiwanie.:>

PB:
<!ENTITY savedFormData.intro     "Dane wprowadzane w formularzach i pasku
wyszukiwania są zapamiętywane, by przyspieszyć późniejsze wypełnianie formularzy
i wyszukiwanie.:">

(brakuje cudzysłowu na końcu)


2)
JEST:
<!ENTITY masterPassword.intro    "Kiedy jest ustawione, hasło główne chroni
wszystkie pozostałe hasła - ale należy je wprowadzić raz na każdą sesję.">

MP:
<!ENTITY masterPassword.intro    "Kiedy jest ustawione, hasło główne chroni
wszystkie pozostałe hasła, ale należy je wprowadzić raz na każdą sesję.">


3)
JEST:
<!ENTITY downloadsRemoveManually.label    
                   "recznie">
PB:
<!ENTITY downloadsRemoveManually.label    
                   "ręcznie">


4)
JEST:
<!ENTITY enableCookiesNotRemoved.label   
                   "chyba że usunąłem ciasteczka ustawione
przez tę witrynę">
MP:
<!ENTITY enableCookiesNotRemoved.label   
                   "chyba, że usunąłem ciasteczka ustawione
przez tę witrynę">
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-17 00:06:15 CEST
Created attachment 427 [details]
Patch (1-3, trunk)

Poprawia punkty 1-3. Co do punktu 4:

http://www.google.pl/search?q=%22chyba%2C+%C5%BCe%22+site%3Arjp.pl&start=0&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl-PL:official


"Chyba że" jest wyrażeniem podobnym do "mimo że" i nie stawiamy w jego
_środku_ przecinka (stawia się go przed tym wyrażeniem, ale tu nie ma za
bardzo takiej możliwości).
Comment 2 Marek Stępień 2005-04-17 00:09:05 CEST
Created attachment 428 [details]
Patch (1-3, trunk)

Lepszy patch...
Comment 3 Marek Stępień 2005-04-17 00:19:28 CEST
Dwukropek zamiast cudzysłowu w *.dtd powoduje crash Firefoksa (FF wywala się na
zakładce Prywatność w Opcjach), stąd podwyższenie wagi błędu.
Comment 4 Marek Stępień 2005-04-17 00:35:46 CEST
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=7573 - przedostatni przykład:

"Nie pójdę, chyba że mnie zmuszą."

Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2005-04-17 00:40:59 CEST
Comment on attachment 428 [details]
Patch (1-3, trunk)

Zgadzam się z Markiem co do "chyba że". Natomiast nie podoba mi się mocno
angielskie "Kiedy jest ustawione...". Proponuję:
"Hasło główne chroni wszystkie pozostałe hasła. Należy je wprowadzić raz
na każdą sesję."
Comment 6 Marek Stępień 2005-04-17 00:42:16 CEST
Created attachment 429 [details]
Patch (1-3, trunk, wersja III)

Patch z usuniętym "kiedy jest ustawione", zgodnie z komentarzem Staszyny i
dyskusją na IRCu.
Comment 7 Marek Stępień 2005-04-17 00:43:36 CEST
Comment on attachment 429 [details]
Patch (1-3, trunk, wersja III)

r=staszyna?
Comment 8 Staś Małolepszy :stas 2005-04-17 00:49:39 CEST
Comment on attachment 429 [details]
Patch (1-3, trunk, wersja III)

r=smalolepszy
Comment 9 Marek Stępień 2005-04-17 00:54:56 CEST
Checking in privacy.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd,v <-- privacy.dtd
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
done

Fixed on trunk.
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:38 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 11 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:42:13 CEST
mass reassign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.