Bug 499 - Możliwość promocji lokalizacji Mozilli w Digicie
Summary: Możliwość promocji lokalizacji Mozilli w Digicie
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Mac OS X 10.3
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-17 11:53 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2014-08-15 11:12 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Chyliński 2005-04-17 11:53:20 CEST
Znajomy pracujący w Digicie (miesięcznik wydawany przez IDG), zaproponował umieszczenie 
jednokrotne lub stałe zlokalizowanych aplikacji Mozilli na płytach CD/DVD dołączanych do tego pisma. 
Jeżeli miałyby się pojawić przy najbliższym wydaniu, to potrzebuję informacje:
- co zamieścić
- skąd to pobrać
najpóźniej do 20 kwietnia, bo 22 kwietnia zamykają matrycę płyty.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-04-17 16:16:34 CEST
Uh... no pewnie!
Co chca?
Firefoksa? (http://www.firefox.pl)
Thunderbirda? (http://www.thunderbird.pl)
Nvu? (http://www.aviary.pl/nvu)
Suite? (http://www.mozillapl.org/pobierz)
Bugzille? (http://beta.aviary.pl/bugzilla)

Sunbirda jeszcze nie wydajemy :)
Comment 2 Piotr Chyliński 2005-04-17 23:16:45 CEST
No dobra, to jest mięsko, ale może jeszcze jakieś sugestie? Linki do stron, jakieś read me czy coś 
takiego?
Comment 3 Marek Stępień 2005-04-18 00:24:31 CEST
Jeśli wśród czytelników są jabłuszkowcy, to koniecznie jeszcze Camino -
http://www.caminobrowser.org/

(Stable lub Multilang, nie Nightly)

Niestety, na razie nie ma polskiej wersji...

Co do stron, to jeśli chodzi o Firefoksa i Thunderbirda to te podane przez
Gandalfa lub oryginalne (http://www.mozilla.org/products , caminobrowser.org i
http://www.nvu.com/ )
Comment 4 Hubert Gajewski 2006-03-07 16:45:58 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)

> najpóźniej do 20 kwietnia, bo 22 kwietnia zamykają matrycę płyty.

Chyba już to zrobili ;)

Comment 5 Stefan Plewako :stef 2008-03-29 05:17:22 CET
(w odpowiedzi na komentarz #4)
> (W odpowiedzi na komentarz #0)
> 
> > najpóźniej do 20 kwietnia, bo 22 kwietnia zamykają matrycę płyty.
> 
> Chyba już to zrobili ;)

zamykam.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.