Bug 5 - Linki do MozillaPL i vivamozilla
Summary: Linki do MozillaPL i vivamozilla
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-23 21:44 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-02-23 21:44:08 CET
Trzeba jakos rozmiescic linki do vivamozilla i mozillapl, zeby userzy wiedzieli
"co dalej", jak juz sciagna.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 23:37:19 CET
mass Ccing Marek
Comment 2 Marek Stępień 2004-04-29 21:05:52 CEST
Poprawione. Metodą "a la OSDN".
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-04-30 11:25:47 CEST
ok. dodasz to tez do testowej Tb dla Pitrecka?
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-04-30 12:06:07 CEST
ah, juz dodales.
v.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:37:17 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.