Bug 50 - brak listy czcionek
Summary: brak listy czcionek
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-06 15:08 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-05-06 15:08:31 CEST
Narzedzia->Opcje->Czcionki->Poczta wychodzaca

pusta lista.
Comment 1 Piotr Komoda 2004-05-07 03:10:16 CEST
Raczej WONTFIX, ten problem dalo sie zauwazyc na wydaniach angielskich juz na
poczatku marca, na nowym profilu wszystko jest OK.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-05-07 12:22:38 CEST
Cytuje:
"
Narzedzia > Opcje > czcionki > lista "Poczta wychodzaca" jest pusta!
(TB uruchomiony na poprzednim profilu, z wersją angielską nie było tego problemu). "

Moglbys potwierdzic identyczne zachowanie angielskiej i polskiej 0.6?
Comment 3 Piotr Komoda 2004-05-07 13:15:03 CEST
(In reply to comment #2)
> Moglbys potwierdzic identyczne zachowanie angielskiej i polskiej 0.6?

Moglbym i potwierdzam. Mam cos takiego mniej wiecej od poczatku marca, a
instaluje i uzywam kazdy nowy weekly, nie osiadam przy wersjach finalnych.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-05-07 13:34:15 CEST
WONTFIX
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:22:30 CEST
v.
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 17:42:08 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.