Bug 500 - Niekonsekwencja w odmianie nazw konsol
Summary: Niekonsekwencja w odmianie nazw konsol
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-17 12:32 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2009-01-01 10:18 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Chyliński 2005-04-17 12:32:30 CEST
Menu Narzędzia/Narzędzia programistyczne

Brak konsekwencji w odmianie nazw języków

albo: konsola JavaScriptu/konsola Javy
albo: konsola JavaScript/konsola Java
Comment 1 Piotr Chyliński 2005-04-17 12:35:07 CEST
O! Ten błąd to błąd nr 500. Czy z tej okrągłej okazji będą jakieś bonusy? ;)

Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-04-17 16:15:30 CEST
Pewnie.

Gratulujemy! W nagrode mozesz sam podeslac patcha :)
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-04-17 18:45:23 CEST
A mi właśnie odpowiada stan obecny, mimo niekonsekwencji. Chyba tak mi lepiej
brzmi po prostu.
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2005-06-27 02:15:09 CEST
vide komentarz 3.
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:22 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 10:18:01 CET
Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.