Bug 501 - Brak belki przewijajacej w okienku z zalacznikami
Summary: Brak belki przewijajacej w okienku z zalacznikami
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows 2000
: P3 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-19 15:57 CEST by Przemysław Szymanowski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Przemysław Szymanowski 2005-04-19 15:57:08 CEST
Jeżeli dostaje sie wiecej zalacznikow w jednym liscie u mnie jest to 12 - nie ma
paska do przewijania w okienku z zalacznikami (nie mozna zobaczyc ile jest
naprawde zalacznikow).
Jak sprawdzilem blad ten dotyczy rowniez wczesniejszych wersji.
Liczba widocznych zalacznikow zalezy od obszaru widocznosci w okienku
zalaczniku. Ja stosuje rozdzielczosc 800x600. Na innych maszynach ilosc
widocznych zalacznikow jest rozna w zaleznosci od ustawien okienek i
rozdzielczosci ekranu. Jezeli zrobimy zapisz wszystkie zalaczniki - to wszystkie
zostana zapisane nawet te niewidoczne.


Przemysław Szymanowski
Comment 1 Piotr Komoda 2005-04-24 19:21:14 CEST
Jesli blad dotyczy zarowno polskiej jak i oryginalnej wersji programu, a w tym
przypadku tak jest, prosilbym o nie zglaszanie bledow tutaj, a na
bugzilla.moziilla.org (po wczesniejszym sprawdzeniu, czy problem nie zostal juz
zgloszony) lub w ostatecznosci na forum MozilliPL. Ten system zglaszania bledow
przeznaczony jest do zglaszania i sledzenia problemow, ktore wystapily z naszej
winy i nie mozna ich zaobserwowac na oryginalnym programie. 

Blad zamykam, a zainteresowanych odsylam na b.m.o:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=242531

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.