Bug 502 - napis pod przeglądarką
Summary: napis pod przeglądarką
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 poważny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-19 20:33 CEST by K G
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description K G 2005-04-19 20:33:33 CEST
W mozilli firefox v. 1.0.3 (nie znalazlem na liscie). pod pregladarka mam napis
wygladajacy jak tresc bledu(duzy, czerwony napis) 
<meny accesskey="&useragentswitcher.key;" id="useragentswitcher-menu"
insertbefore="prefSep" la
dalej napis wychodzi poza ekran. powoduje to rociagniecie okna i czesc strony
pozostaje niedostepna. Jest to poważne utrudnienie w użyciu przegladarki.
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-19 21:22:20 CEST
Ma Pan uszkodzony profil, najwyraźniej przez jedno z zainstalowanych rozszerzeń
(UserAgent Switcher). Szczegółową pomoc uzyska Pan na forum dyskusyjnym
http://www.mozillapl.org/forum lub grupie alt.pl.mozilla.

To miejsce jest przeznaczone do zgłaszania błędów w lokalizacji (=tłumaczeniu)
programu. 

Błąd rozwiązany jako nieprawidłowy, zgodnie z naszymi procedurami.
INVALID.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.