Bug 504 - Podczas ładowania strony z aktywnymi wynikami giełdy (podczas ładowania appletu do przegladania indexu spółek giełdowych) wyskakuje okno powiadamiajace o applecie i po akceptacji program mozilla sie wyłącza
Summary: Podczas ładowania strony z aktywnymi wynikami giełdy (podczas ładowania apple...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows
: P2 poważny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://gielda.onet.pl/7eb
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-21 11:00 CEST by Maciej Kapsa
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Maciej Kapsa 2005-04-21 11:00:46 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl-PL; rv:1.7.7) Gecko/20050414 Firefox/1.0.3
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl-PL; rv:1.7.7) Gecko/20050414 Firefox/1.0.3

Proszę wejść na stronę http://gielda.onet.pl/ i spróbować uruchomić "Not.
dynamiczne"

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1.otworzyć stronę http://gielda.onet.pl/
2.otworzyć zakładkę "Not. dynamiczne"
3.zaakceptowac applet który będzie chciał się uruchomić

Aktualny wynik:  
wyłączył się program 

Oczekiwany wynik:  
naprawa połączenia javy z firefoxem

Strona otwiera się bez problemu na przeglądarce Internet Eksplorer
Comment 1 Piotr Pielach 2005-04-22 12:48:34 CEST
To jest niestety wina źle napisanych appletów Javy przez Onet. Zostały one
przygotowane pod MS JVM, a nie pod Sun JVM. 
U mnie ten applet się uruchamia, jednak jest całkowicie nieużywalny.
Comment 2 Marek Stępień 2005-04-27 12:23:53 CEST
Zawieszanie się to błąd maszyny wirtualnej Javy Suna w wersji 1.4 i starszej.
Pomaga przejście na Javę 1.5 (zwaną także "5.0").

Nie jest to błąd dotyczący lokalizacji, znajduje się poza zakresem
odpowiedzialności AviaryPL i został poprawiony przez Suna. Zamykam jako
nieprawidłowy, zgodnie z naszymi procedurami.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.