Bug 506 - błąd wyświetlania www.wp.pl
Summary: błąd wyświetlania www.wp.pl
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-21 20:58 CEST by Stahoo Zet
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Stahoo Zet 2005-04-21 20:58:44 CEST
Witam,
próbowałem otworzyć Wirtualną Polskę pojawił się kod źródłowy strony (nie
włączono takiej opcji w Firefoxie). przesyłam kod jaki pojawił się w przeglądarce:

************************U*****A*****A****U*****A*****A******************************************
***************************W*****G**********W*****G*********************************************
** Jesli widzisz ten komunikat (ale nie wybrales opcji "pokaz zrodlo strony")
oznacza to,   **
** ze jako jedna z bardzo niewielu osob zetknales sie z bledem w swojej
przegladarce.     **
**                                       
       **
** Aby usunac ow blad i moc prawidlowo obejrzec niniejsza strone        
       **
** mozesz zainstalowac poprawke firmy Microsoft.                
       **
** Dostepna jest pod adresem: http://reklama.wp.pl/as/gzip_page.html      
       **
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-26 15:15:37 CEST
Problem leżał najprawdopodobniej po stronie Wirtualnej Polski. Jeśli będzie się
powtarzał, proszę się zwrócić o pomoc do właściwego miejsca - forum
MozillaPL.org, podforum "Obsługa standardów".

To miejsce jest przeznaczone do zgłaszania błędów w lokalizacji (=tłumaczeniu)
programu oraz na stronach www.firefox.pl.

Błąd rozwiązany jako nieprawidłowy, zgodnie z naszymi procedurami.
INVALID.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.