Bug 507 - Polski BBC
Summary: Polski BBC
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-22 15:53 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:17 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (1.70 KB, patch)
2005-06-03 00:39 CEST, Marek Stępień
gandalf: review+
Details

Description Zbigniew Braniecki 2005-04-22 15:53:40 CEST
Polskie BBC - wlaczamy do 1.1?
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-22 18:08:05 CEST
Jestem za.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-04-23 23:04:03 CEST
Ja też za.
Comment 3 Marek Stępień 2005-05-24 01:22:57 CEST
Przypomnijcie mi, co to miało być. RSS? Wyszukiwarka? Potrzebuję więcej informacji.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-05-24 16:17:24 CEST
RSS
Comment 5 Marek Stępień 2005-05-24 20:22:35 CEST
A "więcej informacji? Jakiś URL czy coś?
Comment 6 Piotr Pielach 2005-05-25 02:31:18 CEST
RSS: http://www.bbc.co.uk/polish/index.rdf
Comment 7 Marek Stępień 2005-06-03 00:39:13 CEST
Created attachment 472 [details]
Patch (trunk)

Patch dodaje BBC, zmienia też kolejność tych feedów - najpierw ogólne,
potem geekowskie - czyli tak:

BBC Polska
GazWyb
DI
IDG
7thGuard
Comment 8 Marek Stępień 2005-06-03 00:39:47 CEST
Comment on attachment 472 [details]
Patch (trunk)

r=gandalf?
Comment 9 Zbigniew Braniecki 2005-06-03 00:47:26 CEST
Comment on attachment 472 [details]
Patch (trunk)

mhm, tylko popraw wciecie w linii BBC.
Comment 10 Marek Stępień 2005-06-03 00:54:22 CEST
Ok.

Checking in bookmarks.html;
/l10n/l10n/pl/browser/profile/bookmarks.html,v  <--  bookmarks.html
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done

fixed on trunk.
Comment 11 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:45 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 12 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:42:15 CEST
mass reassign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 14 Marek Stępień 2005-10-25 15:20:01 CEST
Zob. błąd 722.

Ten niech już będzie zamknięty.
Comment 15 Hubert Gajewski 2008-12-30 01:17:31 CET
Verified - kiedyś było ;-)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.