Bug 508 - Niewłaściwy rozmiar okienka z załącznikami w otrzymanej wiadomości
Summary: Niewłaściwy rozmiar okienka z załącznikami w otrzymanej wiadomości
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 poważny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-24 11:49 CEST by Paweł Piwowar
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Paweł Piwowar 2005-04-24 11:49:00 CEST
W wiadomości, w której jest ponad 100 załączników, np. plików *.jpg, nie 
jest widoczne okno podglądu. Cały jego rozmiar zajmuje okienko z 
załącznikami. Ponad to, w okienku załączników, brak pionowego paska 
przewijania sprawia, żę niewidoczne są wszystkie pliki.

Przykładowy zrzut ekranu: http://gromkom.republika.pl/TB.png

PP
Comment 1 Piotr Komoda 2005-04-24 19:23:11 CEST
Jesli blad dotyczy zarowno polskiej jak i oryginalnej wersji programu, a w tym
przypadku tak jest, prosilbym o nie zglaszanie bledow tutaj, a na
bugzilla.moziilla.org (po wczesniejszym sprawdzeniu, czy problem nie zostal juz
zgloszony) lub w ostatecznosci na forum MozilliPL. Ten system zglaszania bledow
przeznaczony jest do zglaszania i sledzenia problemow, ktore wystapily z naszej
winy i nie mozna ich zaobserwowac na oryginalnym programie. 

Blad zamykam, a zainteresowanych odsylam na b.m.o:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=223340

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.