Bug 512 - W oknie Pomoc > Spis tematów pokazuje się jedynie "Korzystanie z okna pomocy"
Summary: W oknie Pomoc > Spis tematów pokazuje się jedynie "Korzystanie z okna pomocy"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
: 534 (view as bug list)
Depends on:
Blocks: 391 539
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-27 23:44 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:17 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch poprawiający helpa (9.91 KB, patch)
2005-05-21 01:52 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch poprawiający helpa v.2 (9.67 KB, patch)
2005-05-21 02:07 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-04-27 23:44:24 CEST
W menu Firefoksa, w oknie Pomoc > Spis tematów pokazuje się jedynie "Korzystanie
z okna pomocy"

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8b2) Gecko/20050426 Firefox/1.0+
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-04-28 00:16:17 CEST
Konsola JavaScript:
Datasource: chrome://help/locale/firebird-glossary.rdf was not found.
Datasource: chrome://help/locale/firebird-index1.rdf was not found.
Datasource: chrome://help/locale/firebird-toc.rdf was not found.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-05-14 23:06:04 CEST
*** Bug 534 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-05-21 01:52:47 CEST
Created attachment 461 [details]
Patch poprawiający helpa

Patch poprawia ścieżki do plików helpa i usuwa z popup.xhtml "</p>"
(pojawiał się błąd parsowania). Testowałem - działa.

Ps.  Co drugi plik ma nieuniksowe znaki końca linii - nie poprawiałem tego.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-05-21 02:07:36 CEST
Created attachment 462 [details]
Patch poprawiający helpa v.2

Patch bez śmieci na początku ;-)
Comment 5 Marek Stępień 2005-05-21 13:56:06 CEST
Comment on attachment 462 [details]
Patch poprawiający helpa v.2

Jak dla mnie ok. :)
Comment 6 Marek Stępień 2005-05-21 13:58:57 CEST
checked-in.

Dzięki, Hubert. :)

Fixed (sprawdziłem na własnym buildzie, który zaraz wrzucę na beta.f.pl)
Comment 7 Hubert Gajewski 2005-05-21 17:20:45 CEST
Ja bym się jeszcze nie cieszył. Teraz nie ma obrazków. Np. dla
chrome://browser/locale/help/download_manager.xhtml obrazek jest tu:
chrome://help/locale/images/download_manager.png
W download_manager.xhtml jest tak: <img src="images/download_manager.png"
alt="Okno Menedżera pobierania plików"/>

Dlaczego w ogóle pliki helpa są w dwóch różnych katalogach? Problem zniknąłby,
gdyby w paczce lokalizacyjnej katalog images był w tym samym katalogu, co pliki
xhtml (sprawdziłem - wtedy działa). Czy przypadkiem nie można tego ustawić w
pliku /browser/extra-jar.mn?
Comment 8 Marek Stępień 2005-05-21 18:09:26 CEST
Tak, extra-jars jest do poprawki. Może lepiej jako osobny bug?
Comment 9 Hubert Gajewski 2005-05-21 19:29:50 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #8)
> Może lepiej jako osobny bug?

Lepiej. Błąd 541Comment 10 Hubert Gajewski 2005-06-12 14:17:46 CEST
verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b2) Gecko/20050603
Firefox/1.0+
Comment 11 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:42 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 12 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:42:14 CEST
mass reassign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.