Bug 513 - Nienazwane przyciski w oknie Narzędzia > Sprawdź dostępność aktualizacji
Summary: Nienazwane przyciski w oknie Narzędzia > Sprawdź dostępność aktualizacji
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-27 23:52 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:39 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (993 bytes, patch)
2005-04-28 00:22 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-04-27 23:52:00 CEST
W oknie Narzędzia > Sprawdź dostępność aktualizacji przyciski nie mają nazw (np.
OK, Anuluj)
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-28 00:22:06 CEST
Created attachment 438 [details]
Patch (trunk)

Wstępna wersja. Potrzebny review od ownerów toolkitu oraz od Heidiego (makowe
sformułowania w kreatorze).
Comment 2 Marek Stępień 2005-04-28 00:23:06 CEST
Dla porównania - oryginał angielski:
http://lxr.mozilla.org/seamonkey/source/toolkit/locales/en-US/chrome/global/wizard.properties
Comment 3 Marek Stępień 2005-04-30 09:19:20 CEST
Patch został włączony. (Nie zabijajcie mnie za to ;)))

Jeśli macintoshowe sformułowania są niepoprawne, należy zgłosić osobny bug.

Comment 4 Marek Stępień 2005-04-30 09:19:45 CEST
fixed.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-04-30 09:43:51 CEST
Dlaczego nikt z Toolkitu nie jest nawet CC tego bledu, nie mowiaz juz o ownerze
lub QA? Panowie... pliz, sprobojmy wprowadzic minimum dyscypliny. Gleboko
wierze, ze odplaci sie to z nawiazka
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-07-07 23:51:23 CEST
verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b2) Gecko/20050706
Firefox/1.0+

BTW. Nawet nie zwróciłem uwagi, że przeszło to do menu Pomoc. Dziwny pomysł.
Comment 7 Marek Stępień 2005-07-07 23:59:05 CEST
Ano przeszło. KGB. ;)

[Kolejny Genialny Bengoodgeryzm ;)]
Comment 8 Piotr Chyliński 2005-07-08 00:00:55 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)

> Wstępna wersja. Potrzebny review od ownerów toolkitu oraz od Heidiego (makowe
> sformułowania w kreatorze).

Makowa konwencja jest stała:
OK == Gotowe
Cancel == Poniechaj
Comment 9 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:31 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:42:11 CEST
mass reassign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.